Vi hjälper dig att lyckas

Inspectas mål är att skapa säkerhet, tillit och en hållbar utveckling i norra Europa. Vår position blir allt starkare, idag finns vårt utbud i sex länder. Det ger oss än mer kunskap som också kommer våra kunder till del.

Många företag har internationella möjligheter idag, så även Inspecta. Under de senaste åren har vi expanderat till Norge och nu senast till Danmark. Det betyder att vår expertis finns i hela Skandinavien. Exempelvis har den norska offshore-industrin haft nytta av ett starkt samarbete mellan Inspecta Norge och Inspecta Sverige.

Svenska kunder har kunnat ta del av nya lösningar genom finsk expertis inom avancerade NDT-metoder.

Nya regler, större konkurrens och fokus på miljöfrågor. Allt det här kräver kontinuerlig utveckling vilket är en av drivkrafterna hos Inspecta. Mest av allt vill vi att våra tjänster ska hjälpa dig att utveckla din verksamhet, oavsett inom vilken industri du verkar, var du finns eller storleken på ditt företag. Inspecta kan hjälpa till med att identifiera osynliga hot innan en risk blir en onödig kostnad eller resulterar i ett allvarligt haveri.

Med vår kunskap kan du skapa ett kvalitativt ledningssystem som garanti för din verksamhet eller säkerställa att dina resurser, utrustning, projekt och processer lever upp till hög kvalitet, säkerhetskrav och regler.

Ju mer internationella vi är, desto mer kunskap har vi för att kunna hitta lösningar på vardagens frågor och utmaningar. Frågor som när och hur man ersätter en sliten komponent, hur man ska agera för att undvika utmattningshaverier eller spänningskorrosion i ett tryckkärl. Eller hur man ska underhålla anläggningar och utrustning på ett kostnadseffektivt sätt.

Att dela kunskap, över gränser och tillsammans med våra kunder, gör det möjligt att utveckla nya arbetsmetoder, applikationer och tjänster för att bättre möta nuvarande och framtida behov. Några exempel på våra projekt och tjänster kan du läsa om i det här nyhetsbrevet.

Vi välkomnar varmt nya idéer och ser framemot att diskutera våra gemensamma möjligheter att förbättras. Tillsammans kan vi göra det möjligt att verka på ett mer hållbart sätt och att skapa en säkrare miljö. Det tjänar inte bara du och din verksamhet på, det tjänar vi alla på.

Mats Jungar
CEO
Inspecta Group

Sidan skapad: 19 mar 2010