Systemcertifiering nyhet för Inspecta i Sverige

Handen på hjärtat – har ni också ett fint ISO 9001 eller ISO 14001 diplom hängande på väggen? Utmärkt, men den verkliga nyttan av ledningssystemet drar man först då det tillämpas för att utveckla verksamheten. Certifiering kan tillföra företaget ett mervärde.

Öka din effektivitet efter certifieringen

Att ha ett certifierat ledningssystem för kvalitet eller miljö betraktas som något självklart inom stora delar av industrin och tjänstesektorn. Men många försummar att ta chansen att utveckla företagets verksamhet och lönsamhet med hjälp av certifieringsprocessen och lutar sig nöjda tillbaka när diplomet hänger i entrén.

Inspecta vill öppna också de svenska kundernas ögon för de verktyg och möjligheter som certifiering av ledningssystem erbjuder. Tack vare ett finsk-svenskt samarbete kan systemcertifieringen komma igång snabbt i Sverige. Jimmy Nilsson, Manager System Certification, håller som bäst på att bygga upp och utveckla organisationen på den här sidan Ålands hav.

”Inspecta är genom dotterbolaget Inspecta Sertifiointi Oy stort på systemcertifiering i Finland. Man har utfört certifiering av företag och ledningssystem enligt ett antal standarder, t ex de vanliga ISO 9001 och ISO 14001.”

Små och medelstora företag drar mest nytta

Jimmy Nilsson säger att det finns ett betydande intresse för tjänster inom systemcertifiering hos de befintliga kunderna. ”Vi har redan ett stort antal kundföretag som genomfört produkt- och personcertifiering med Inspectas hjälp, framförallt inom svetsning. Inspecta har ett gott namn och vi vill ge våra kunder tillgång till flera tjänster inom certifieringsområdet.” Jimmy tror att främst små och medelstora företag kan dra verklig nytta av sina certifieringar.

”Jag brukar säga att det inte finns mogna marknader, bara uttråkade marknader där inget hänt på en tid – sedan händer många saker plötsligt. Också inom certifieringsmarknaden finns det utrymme för förändringar och förbättringar.”

”Certifikaten är ett intyg för att du uppnått en viss nivå, men om du vill veta var du verkligen står jämfört med andra företag och andra tidpunkter i företagets livscykel är det viktigt att jobba på ett professionellt sätt med smarta metoder för att få klarhet. Rätt utfört ska ett ledningssystem höja kvaliteten, motivera personalen, ge kunderna större trygghet och i slutänden öka företagets lönsamhet. Revisionsarbetet ska spara tid genom att det används i kundens interna förbättringsarbete, t ex för att skapa en bättre organisation. Det certifierade företaget ska helt enkelt spara steg i hanteringen av utvecklingsprocesserna!”

Respekt för kunderna

Inspecta utgår från en ödmjuk position när systemcertifieringstjänsterna lanseras i Sverige.
”Vi arbetar direkt mot kunden, vår metod är M2M, från människa till människa. Det innebär att lyssna på kunderna hur de använder sin certifiering och se vilka mervärden som kan tillföras. Tack vare samarbetet med Finland kan Inspecta i Sverige anlita rutinerade, svensktalande revisorer, som i många fall redan är inkopplade på projekt för svenska företag. Inspecta ser systemcertifiering från ett industriperspektiv som en långsiktig och naturlig del av sin verksamhet också i Sverige. Det här är ett bra exempel på samarbete på en praktisk nivå, människor träffas, kommunicerar, arbetar gemensamt över gränserna för att utveckla certifieringsprocessen.”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 19 mar 2010