Starkt nätverk i norra Europa

Vårt långsiktiga mål är att växa i norra Europa. Nu finns vi i både Sverige, Finland, Norge, Danmark, Lettland, Estland och Litauen. Vi har nu ett starkt nätverk som gynnar våra kunder genom samarbete över landsgränserna för att kunna erbjuda optimala lösningar.

Att bli medveten om vilka risker som finns, vad som kan göras för att minimera dem, ha noggrann kontroll på anläggningen, beräkna livslängden på utrustningen, välja rätt material till pannan och utbilda personalen för att hålla dem à jour och hur de ska arbeta säkert är några av de många bitar vi hjälper våra kunder med.

Vår fokus ligger alltid på kundernas behov och att hjälpa dem att optimera sin verksamhet, öka lönsamheten och säkerställa driften. Nu kan vi göra det i en rad olika länder i norra Europa.

Ditte Erbing
Marketing & Sales Director Group

Sidan skapad: 23 sep 2010