Riskanalys förebygger olyckor med ammoniak

Ammoniak får otäcka konsekvenser vid ett läckage. Även små koncentrationer ger problem i ögon och slemhinnor och vid högre nivåer leder det till kvävning. En riskanalys är en hjälp att förebygga olyckor.

Kylanläggningar med ammoniaksystem är vanliga i våra ishallar, industrier, kyllager och livsmedelsanläggningar. Men vad händer om ammoniaken kommer ut i luften? Inspectas riskingenjörer Lisa Larsson och Jens Bengtsson berättar mer.

Givetvis beror det på vilka mängder ammoniak som läcker, men redan vid små koncentrationer om 5 ppm känner du doften och vid 500 ppm kan det orsaka dödsfall”, säger Lisa Larsson.

”Ammoniak sprider sig snabbt. Om den har kommit ut i flytande form förgasas den väldigt fort och förs sedan vidare med luften”, säger Jens Bengtsson.

Angriper luftvägar med dödlig kraft

De första symptomen är problem med ögon och slemhinnor vilket kan försvåra orienteringsförmågan. ”Det är farligt i sig då du vid ett utsläpp måste ta dig ut eller bort så snabbt som möjligt”, säger Jens Bengtsson och fortsätter; ”vid högre nivåer är det luftvägarna som angrips och slutligen leder det till kvävning”.

”Lyckligtvis har vi i Sverige varit förskonade från dödsolyckor med ammoniak under de senaste åren men det har ändå skett ett antal allvarliga olyckor”, säger Lisa Larsson.

Krav att ta reda på riskerna

”Det är inte alla som är medvetna om vilka risker det faktiskt innebär att ha ammoniak i sin anläggning trots att svensk lag, föreskrifter och förordningar kräver att anläggningsägare eller verksamhetsutövare är medvetna om de risker som verksamheten innebär”, säger Jens Bengtsson. ”Om ett läckage trots allt skulle ske har företaget fördel av att ha gjort en riskanalys. Det visar att man tagit säkerheten på allvar och arbetat förebyggande. Det stärker företagets förtroendekapital och ryktet riskerar inte att skadas i lika hög grad som om man inte arbetat med dessa frågor”, fortsätter Lisa Larsson.

”Vår riskanalys hjälper till att identifiera de risker som finns och i spridningsberäkningen simulerar vi också upp olika spridningsscenarier”. En riskanalys underlättar arbetet för en säker hantering av ammoniak. ”Det är mycket viktigt att ha en bra beredskapsplan så att alla vet vad som ska göras om en olycka inträffar”, säger Lisa Larsson.

Riskanalys identifierar riskerna

 I riskanalysen bedöms riskerna för fullständiga haverier och för mindre läckor. Även väderklassningar ingår i spridningsberäkningar där vindförhållanden tas med i analysen för att avgöra hur fort spridningen sker med luften och hur dödlig koncentrationen kan antas vara. ”1 tons utsläpp kan få konsekvenser på flera mils håll. Sker ett stort utsläpp av ammoniak när det är kraftig vind i området kan en stor koncentration dra fram i ett dödligt moln”, säger Jens Bengtsson.

En riskanalys med spridningsberäkning identifierar potentiella risker och pekar ut lämpliga åtgärder för att minska risken för dyra och farliga utsläpp. Det är en investering för en säkrare arbetsmiljö och givetvis en kostnadsbesparing för att undvika oväntade stopp i driften”, säger Lisa Larsson och Jens Bengtsson.

Mer information

Kontakta gärna Lisa Larsson, 08-5011 3894,  lisa.larsson@inspecta.com

Sidan skapad: 23 sep 2010