Ny provningsteknik för varma rör

Ordet driftstopp förorsakar ofta rynkor i pannan på de ansvariga inom processindustrin. Särskilt om fallet är oplanerade stopp eller nerkörning av processer, som måste göras för att undersöka misstänkta skador på material. Inspecta har många kunder inom denna kategori och arbetar därför aktivt för att utveckla och introducera ny teknik för provning under drift.

Utvecklad virvelströmsteknik klarar 487 grader

Sedan 2006 har Inspecta kunnat erbjuda det bästa som finns på marknaden i form av SLOFEC™, en tysk metod för att med virvelströmsteknik snabbt kunna inspektera panntuber, rörledningar, tankar och cisterner med avseende på sprickor, pittings , korrosion .

Men, ibland stöter specialisterna på utmaningar som kräver att tekniken ytterligare utvecklas och förfinas. Ett exempel var då Billerud ville inspektera en ångledning på Gruvöns Bruk med avseende på axiella sprickor invändigt. Det här är ett rutinuppdrag, men nu var förutsättningarna annorlunda .

”I det här fallet ville kunden att provningen skulle ske under drift, då röret håller en yttemperatur på upp till 490 grader. Specifikationen för de sprickor som skulle indikeras var en invändig spricka med 0,2 mm bredd, 3 mm djup och 20 mm längd vid en godstjocklek på 22 mm. Det här innebar att vi fick modifiera vår mätutrustning.”

Goda förberedelser är mer än halva jobbet

Claes-Göran Göransson och hans medarbetare gick systematiskt tillväga för att lösa uppdraget. Först skickade Billerud ett identiskt rörprov till Inspectas tyska partner Test Maschinen Technik för tillverkning av referensfel samt test vid motsvarande temperatur som i Gruvön. För Inspectas räkning modifierade man en SLOFEC skanner av typ LS150 för att klara av 490 grader. Modifieringen gick i detalj till så att elektroniken flyttades för att skyddas mot värmen och en ny polsko byggdes. Mätproberna försågs med en extra värmesköld.

”Testkörningen gick bra och efter godkännande sändes utrustningen till Göteborg för att testas i skarpt läge på bruket. Provningen genomfördes i december 2009 med Johan Forster som dataoperatör samt Mikael Larsson och Per Löfberg som skanneroperatörer. Som skydd mot värmen fick de låna värmeskyddskläder i aluminium – de såg ut som rymdfarare”, berättar Claes-Göran.

Resultatet överträffade till och med förväntningarna. Efter sex skanningar höll mätproberna en maximal temperatur om 57 grader och funktionen var klockren trots den enorma värmestrålningen från ångröret, som höll exakt 487 grader på utsidan.

”Vi kunde kontrollera temperaturen på röret och skannern på avstånd med hjälp av en laserstyrd temperaturgivare. Resultatet av mätningen var tillfredsställande för uppdragsgivaren – inga indikationer som översteg referensfelet påträffades.”
Claes-Göran Göransson säger att metoden kan spara mycket pengar för kunder som vill utföra provning under drift på varma rörledningar.

”Den här typen av provning kan ses som ett led i industrins ambitioner att förlänga besiktningsintervallen och alltså effektiv drifttid genom att använda sig av utvändig provning av invändiga fel.

SLOFEC är en snabb och tillförlitlig metod, men den kräver att både operation och utvärdering utförs av väl utbildad personal. Inspecta kommer att fortsätta att utveckla sitt samarbete med kompetenta teknikutvecklingsföretag för att kunna svara mot liknande utmaningar. Jag tror att marknaden för denna typ av uppdrag kommer att öka betydligt i framtiden ”

Fakta om SLOFEC:

SLOFEC™ (Saturation Low Frequency Eddy Current) är en vidarutvecklad metod för att använda virvelströmsteknik vid oförstörande provning. Tekniken är både snabb och miljövänlig – man behöver inte utföra avisolering eller omfattande rengöring av objekten (vattentvätt räcker och målningsskikt kan kvarstå) eftersom sensorn ligger ca 2 millimeter från den undersökta ytan och ingen direkt kontakt sker. Metoden fungerar både på magnetiska och icke-magnetiska material.

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 23 sep 2010