Kunskap ökar din förmåga att fatta rätt beslut

Det ställs många krav på kompetenta medarbetare idag. Att hänga med i utvecklingen, ha koll på nya direktiv och sköta jobbet på det mest lönsamma, produktiva och säkra sättet. Inspecta Academy ger dig den kunskap du behöver.

Beslut ska fattas, rapporter skrivas och läsas, möten ska hållas. Att då som grädden på moset hinna med att hålla sig à jour med det senast inom nya metoder och direktiv kan kännas övermäktigt.

”Det är där vi kommer in, säger Lotta Sanfridson, utbildningschef för Inspecta Academy. Inspecta Academy hjälper till med att fylla på kunskapen, vi sållar i den stora floden av information, paketerar den på ett pedagogiskt sätt och delar med oss av kunskap och erfarenhet”, säger Lotta Sanfridson. Vi anordnar öppna kurser, företagsanpassade kurser och seminarier där våra deltagare både får ny kunskap och utbyta erfarenhet.

Kurser ges inom flera områden

Många av Inspecta Academys kurser handlar om säkerhet och drifttillgänglighet inom industri och anläggningar. ”Vi håller kurser inom de områden där vi är experter. Det är många företagsanpassade utbildningar som säkra lyftkurser och pannskötarkurser men också kurser inom direktiv och regelverk, bland annat PED och ATEX, föreskrifter från Arbetsmiljöverket samt kurser om tillämpning av standarder och säkerhet inom fastigheter.

Utbildarna förklarar så att man förstår

Utbildningarna hålls av Inspectas egen personal som jobbar med de här frågorna dagligen. Lärarna är engagerade ingenjörer och experter inom sitt område. De håller kurser parallellt med sitt ordinarie arbete och har därför en verklighetsbaserad kunskap.

”Deltagarna får på så sätt aktuell kunskap”, berättar Lotta Sanfridson som tillägger att vanliga kommentarer från deltagarna efter en kurs brukar vara att lärarna faktiskt förklarar så att man förstår. ”Då har vi lyckats; att ge deltagarna djupare kunskap och förutsättningar att kunna göra ett ännu bättre jobb hemma på anläggningen”.

Kursdeltagare från olika yrkeskategorier

”Vi utbildar många olika yrkeskategorier. Eftersom vi rör oss inom ett brett område av teknik och regler med stora och små frågor, har vi också deltagare från olika positioner på företagen”. ”Vi utbildar t ex väldigt många operatörer av avancerad utrustning som kranförarutbildning och pannskötarutbildning. Vi utbildar också konstruktörer, projektledare, inköpare och ledningsgrupper”, säger Lotta Sanfridson.

Företagsanpassat är uppskattat

Inspecta Academy anpassar också kurserna till företagens behov av innehåll, tid och plats. Göran Ekbom på kärnkraftverket i Forsmark har vid ett flertal tillfällen anlitat Inspecta Academy för att utbilda personalen på kraftverket. ”Den främsta fördelen är att vi kan få utbildningen företagsanpassad. Som kärnkraftverk har vi speciella behov, så det har varit avgörande”, säger Göran Ekbom. ”Det är alltid kunnig personal som håller i utbildningarna och det har varit bra kurser", säger Göran Ekbom och tillägger att han nu senast bokat in en kurs om tryckkärlsdirektivet, både inom PED och maskindirektivet.

”Alla inom yrkeslivet behöver fylla på kunskapsbanken, träffa andra med liknande roller för att utbyta erfarenheter för att kunna utvecklas.” ”Kunskap ger dig makt att fatta rätt beslut”, avslutar Lotta Sanfridson.

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 23 sep 2010