Koldioxidfria energislag har utmaningar att lösa

Strävan att komma bort från ökade koldioxidutsläpp innebär utmaningar för energibranschen. Vindkraften är ett av de koldioxidfria energislag som har god potential att utvecklas. Problem med drift och skador är utmaningar på vägen.

Vindkraftbranschen är relativt färsk jämfört med de andra energislagen. I slutet av 2008 fanns ca 1100 vindkraftverk i Sverige som producerade 1984 GWh år 2008. Regeringens nuvarande mål för år 2020 är satt till 30 TWh vindkraft i Sverige. Utvecklingen av vindkraftverken har gått snabbt, och sedan mitten av 1980-talet har vindkraftverken fördubblats i storlek ungefär vart fjärde år.

Vindkraften står inför flera utmaningar. Den snabba utvecklingen har inneburit problem med haverier och driftavbrott. Att säkerställa en god tillgänglighet och driftsäkerhet kommer därför att bli avgörande vid stora nybyggnationer av vindkraftparker. Vid vindkraftparker ute till havs ställs det extra höga krav då vindkraftverken blir allt större samt att åtkomsten för service och reparation är sämre. Stora verk kräver goda rutiner för att kunna hanteras och drifthållas på ett rationellt och säkert sätt. Det är där Inspecta kommer in.

Erfarenheter går vidare till ny bransch

Vår erfarenhet av att arbeta med drifttillgänglighet, säkerhetsrutiner, besiktning och provning inom de flesta industrimiljöer kan vi nu i allt större grad applicera på vindkraftverken. Just nu är Inspecta är involverat i ett antal projekt tillsammans med aktörer i vindkraftbranschen,
t ex Vindforsk, där vi får möjlighet att använda oss av vår samlade kunskap kombinerat med nyutveckling av metoder och procedurer för just ökad driftsäkerhet som ett av slutmålen. Det handlar om t ex tillförlitlighetsbaserat underhåll och konditionsanalys av vindkraftverk, helhetslösning för återkommande besiktning av vindkraftverk och provning av komponenter vid nytillverkning. Vårt system Q3Web är ett annat exempel som hjälper vindkraftparkens ägare att få kontroll, översikt och lätt kunna hantera dokumentation.

Vindkraften är en bransch i snabb utveckling och med stor potential. Den är ett särskilt bra exempel där vår vision om att skapa säkerhet, tillit och hållbar utveckling passar in för att klara framtidens utmaningar.


Mikael Kuokkanen
Key Account Manager Energy & Power

Sidan skapad: 27 maj 2010