Inspecta i Sveriges nya Texas

Basindustrin har alltid varit Norra Sveriges främsta drivkraft. Många gånger uträknad, men ändå är gruvor, skogsindustri och basmetallindustri fortfarande en viktig del av ryggraden i dagens Sverige, trots all hybris kring IT och biovetenskap. Nu överraskar Norrbotten på nytt – Europas nya bränsledepåer håller på att växa fram här med benäget hjälp av skogsindustrin och fordonsindustrin. Inspecta spelar en viktig roll i Sveriges nya ”Texas”.

Tallolja guld värd

I jakten på alternativa drivmedel, för att slippa beroendet av råoljan och för att undvika de negativa konsekvenserna av förbränning av fossila bränslen, har Sverige visat sig ha en trumf på hand – tallolja. Kusten från Piteå till Örnsköldsvik är en viktig region för de nya företag som förädlar skogens guld, tallolja, till bränslekomponenter. Ulf-Göran Bröms, Inspectas distriktschef i Luleå, och hans kollegor har haft en intensiv tid i samband med uppbyggnaden av både produktions- och pilotanläggningar.

”Det senaste året har vi hjälpt till med tillverkningskontroll och montagekontroll vid Sunpines produktionsanläggning i Piteå. Här förädlas tallolja till råtalldiesel, som sänds till Preems raffinaderi i Göteborg för slutraffinering för att sedan blandas in i vanlig diesel som skall saluföras som miljödiesel, andra generationens biodrivmedel. Världens första talldieselfabrik invigdes i mitten av maj 2010.”

Projektet på Sunpine sysselsatte Inspecta i totalt nio månader och det krävde en betydande personalinsats.

”Det var en hård vinter, men i ett samarbete mellan flera av Inspectas kontor, bland annat Sundsvall, lyckades vi genomföra vårt uppdrag. All schemagranskning skedde här i Luleå. Vi hade ju inte sysslat med raffinaderiteknik tidigare utan mest kokat tallolja och skickat produkten vidare. Nu fick vi läsa in oss på området genom att ställa en hel del besvärliga frågor till kunden om molekylernas värld – lärorikt för alla parter och mycket intressant, speciellt för oss!”

Nu återstår bara den slutliga dokumentationen, som blir klar under hösten. I samband med ett planerat driftsstopp går man genom erfarenheter av de första månadernas drift och inför förbättringar i processen genom diverse ombyggnader under detta stopp.

Förgasning av tjocklut

Ett annat högintressant projekt, där Inspecta medverkat, är svenska Chemrecs pilotanläggning för förgasning av tjocklut i Piteå, som invigs i början av hösten 2010.

”Här arbetar man för att få ut ett bio-DME-bränsle som biobränsle för lastbilar och arbetsfordon. Volvo är involverat i arbetet. Tjockluten kommer via en 100 meter lång rörledning från Smurfit Kappas kraftlinerfabrik i Piteå. Efter det att tjockluten körts genom processen utvinns bio-DME–bränsle och resterande kvantitet går tillbaka till Smurfit Kappa som grönlut för användning i SmurfitKappas process”, förklarar Ulf-Göran Bröms.

Chemrec har projekterat för en fullskaleanläggning, som enligt nuvarande planer kanske skall läggas vid Domsjö fabriker nära Örnsköldsvik. Investeringen går på ett par miljarder kronor. Inspecta har utfört leveranskontroll för pilotanläggningen och man hoppas givetvis att det goda samarbetet fortsätter när det är dags för en fullstor produktionsanläggning.

”Vi får bli oljebaroner i Piteå, där så många forskningsprojekt pågår, förgasning av träbaserat bränsle, förgasning av träpulver m.fl. skogsbaserade råvaror. Vårt kontor i Luleå håller på att utvecklas till ett kompetenscentrum för biobränsleproduktion inom Inspecta. Arbetsmodellen är att jobba direkt mot slutkunden som en del av organisationen, ett tillvägagångssätt som passar oss utmärkt och sparar tid och pengar för uppdragsgivaren.”

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 09 dec 2010