Inspecta breddar tjänsteerbjudandet i Litauen

Sedan juni 2010 är Inspecta också verksam i Litauen. Det litauiska dotterbolaget Inspecta UAB har det bredaste tjänsteutbudet av ackrediterade besiktningar och certifieringar i Litauen.

Inspecta UAB blev i oktober ackrediterade av ”National Accreditation Bureau” gällande besiktning av teknisk status av säkerhetskritisk utrustning och bedömning av överensstämmelse av hissar. Inspecta UAB är nu det första företaget i Litauen som tillhör Inspecta Group.

Mantas Andriuškevičius, VD för Inspecta UAB säger: ”För närvarande är Inspecta UAB det enda besiktnings- och certifieringsföretaget i Litauen som kan erbjuda ett sådant brett spektra av tjänster. Majoriteten av våra kunder är produktions-, maskinunderhålls- och installationsföretag. Det innebär att de har behov av tjänster som inkluderar besiktning av den tekniska statusen av utrustning, bedömning av överensstämmelse, personcertifiering, produktcertifiering och certifiering av produktkvalitet.” Inspecta UAB har sedan i juni anställt flera experter med många års erfarenhet för att möta den väntade efterfrågan.

Idag köper majoriteten av Litauens företag tjänster separat från olika besiktnings- och/eller certifieringsföretag. ”Besiktningsföretagen erbjuder inte några certifieringstjänster, eller endast väldigt begränsat, och certifieringsföretagen erbjuder inte besiktning av utrustning”, förklarar Mantas Andriuškevičius.

Kunskapsdelning gynnar också Litauen

Mantas Andriuškevičius ser många positiva aspekter med att tillhöra en stor internationell organisation. ”Det finns utan tvekan många andra fördelar. Inspecta är omtalat för sin erfarenhet av tillsyns- och kvalitetskontroll vid konstruktion av kärnkraftanläggningar. Andra europeiska länder, som t ex. Polen, arrangerar seminarier där Inspectas specialister bjuds in för att föreläsa om kvalitetskontroller vid konstruktion av kärnkraftsanläggningar. Jag tror att Inspectas inträde på den litauiska marknaden är en fördel för Litauen, med tanke på att landet planerar att konstruera en kärnkraftanläggning”, avslutar Mantas Andriuškevičius .

Av: Hanna Harjula

Sidan skapad: 09 dec 2010