Industrin satsar framåt mot ett ljusare 2011

Året som gått har i mycket varit en tid för återhämtning för den svenska ekonomin. Företrädarna för svensk industri har nu en betydligt mer positiv bild av ekonomin, enligt Konjunkturinstitutets trendbarometer. Även arbetslösheten minskar inom flera områden. De mörka moln som finns på horisonten gäller främst exportindustrin, mycket på grund av den starka svenska kronan och att en del mottagarländer har bekymmer med sina finanser.

Stort intresse för seminarier

Den trend jag ser i vår bransch är att industrin är villig att satsa framåt. Ett tecken på det är att Inspectas seminarier under hösten mött stort intresse och slagit flera deltagarrekord. Vårt kärntekniska seminarium är numer en internationell händelse med både föreläsare och deltagare från många olika länder. Växjö Krandagar lockar deltagare från hela norden och både Kraftvärmeseminariet och Process seminariet har höga deltagarsiffror. Att så många är intresserade av att ta del av andras erfarenheter och hålla sig uppdaterade inom branschen, tyder på att svensk industri börjar se ljusare på framtiden.

Nya tjänster och revolutionerande metoder

Inom Inspecta har vi under året satsat på att bredda vårt utbud av tjänster till fastighetsbranschen för att tillmötesgå våra kunders önskemål. Vi har bemannat både kompetens- och resursmässigt för att kunna ge fastighetsägarna ett komplett tjänsteutbud inom oberoende besiktning.

Nils-Olof Hagberg

VD för Inspecta i Sverige

 

Sidan skapad: 09 dec 2010