Hur vet du att hissen är säker?

En hiss är en säker anordning med inbyggd säkerhet. Det sker väldigt sällan olyckor men om det händer kan det bli otäckt. Det är fastighetsägarens ansvar att upprätthålla säkerheten.

Enligt Boverkets föreskrift ska en hiss alltid vara säker, under årets alla dagar. Det kräver att hissen får regelbunden skötsel enligt tillverkarens anvisningar och att årliga besiktningar sker.

För att ha kontroll över hissens säkerhet finns ett antal saker att ta itu med som fastighetsägare.

Säkra hissen genom att:

  1. Teckna ett serviceavtal med en skötselfirma
  2. Anlita ett ackrediterat besiktningsorgan för årlig besiktning
  3. Följ upp besiktningsintygen - vad behöver åtgärdas?
  4. Anlita skötselfirman för att åtgärda eventuella brister.

I en bostadsrättsförening är det föreningens ordförande som bär ansvaret för säkerheten i fastighetens hiss. Även garageportar, grindar samt lyftbord vid lastkajer omfattas av Boverkets föreskrift.

Ansvaret är alltid fastighetsägarens


Bertil Forsberg, Inspecta
"Ansvaret för hissens säkerhet kan aldrig läggas över på en skötselfirma, det är fastighetsägaren som ska se till att hissen sköts regelbundet och det är fastighetsägaren som ska se till att hissen besiktigas varje år", säger Bertil Forsberg, hissexpert på Inspecta.

Besiktning hittar brister att åtgärda

"Om fastighetsägaren ser till att en skötselfirma gör regelbunden service på hissen, att ett ackrediterat besiktningsorgan utför besiktning varje år och att eventuella brister åtgärdas och dokumenteras har man följt Boverkets föreskrift och uppnått den säkerhetsnivån som krävs", säger Bertil Forsberg.

Det ackrediterade besiktningsorganets uppgift är att noggrant kontrollera hissen och dess funktioner för att upptäcka slitage och trasiga funktioner. Vid eventuella brister gör besiktningsingenjören anmärkningar i intyget. Besiktningsintyget skickas sedan till fastighetsägaren för åtgärd. Alla åtgärder måste dokumenteras för att visa vilka åtgärder som har vidtagits för att upprätthålla säkerheten.

Av: Helén Kim

 

Sidan skapad: 10 okt 2013