Gränslöst kunnande om kärnkraft

Sverige och Finland har nu etablerat sig i den europeiska kärnkraftstoppen. Orsaken är förstås det nya kärnkraftverket i finska Olkiluoto och de pågående uppgraderingsprojekten i Sverige, som tillför färska och unika branscherfarenheter. Sammantaget innebär det hela nya internationella affärsmöjligheter för Inspecta.

Säker drift av kärnkraftsanläggningar skapar förtroende

“När man talar om säkerhet inom kärnkraftsbranschen kan nästan ingenting ersätta erfarenhet och professionella kunskaper. Inspectas experter har en gedigen praktisk bakgrund med erfarenhet av ytterst krävande besiktnings- och provningsuppdrag. Vi strävar alltid mot att nå högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet”, säger Timo Okkonen, som är chef för Inspectas verksamhet i Finland och Estland.

“Jag håller med”, säger Mikael Kuokkanen, affärsområdeschef för Inspecta Nuclear i Sverige. “Vi har en tudelad roll, å ena sidan ska vi säkerställa och verifiera att de legala och tekniska regelverken beträffande kärnkraft följs. Å andra sidan ska vi i ett mer allmänt perspektiv arbeta för att skapa och upprätthålla allmänhetens förtroende för säker kärnenergiproduktion.”  

De övervakande myndigheterna i Finland och Sverige har en något olika roll i relation till säkerhetsbesiktningar. STUK i Finland är direkt ansvarigt för ett stort antal säkerhetskontroller. SSM i Sverige har en mer övergripande roll och fokuserar på regelverk och legala aspekter, medan man delegerar de direkta åtgärderna till ett antal ackrediterade organ, som svarar för det praktiska utförandet.

Inspecta Nuclear är ett sådant ackrediterat organ i Sverige som kan erbjuda de besiktningstjänster som krävs för att säkerställda att gällande regelverk uppfylls med hänsyn till integriteten hos de mekaniska komponenterna, till exempel reaktorkärlet, rörsystem och andra typer av tryckbärande anläggningar.

Inspecta Tarkastus Oy i Finland kan erbjuda motsvarande tjänster och är auktoriserade av STUK. Bolaget ser en möjlighet att utvidga sina tjänster också till nya teknikområden som logikstyrd säkerhetsutrustning och tillhörande programvara.

“Tillsammans kan vi inom koncernen erbjuda ett unikt kunnande inom kärnkraftssektorn, vilket täcker alla de huvudsakliga säkerhetsaspekterna”, säger Timo. ”Säkerhetstänkandet inom kärnkraftsbranschen bygger på två saker: Dels en strukturell säkerhet med spärrskikt av bästa tillgängliga högkvalitativa material utförda enligt lämpliga tillverkningsmetoder. Dels säkerhetsfunktioner med hög integritet för att kunna skydda dessa barriärer. Inspecta kommer att vara en ledande aktör inom bägge dessa områden i framtiden tack vare vårt eget kunnande inom koncernen och pålitliga partners.”

“Vår svenska organisation är kapabel att erbjuda högt kvalificerade tjänster, som inkluderar avancerad konsultation, riskhantering och komplexa hållfasthetsberäkningar, provningstjänster, kvalitetsbedömning och kvalitetskontroll”, berättar Mikael.

Trimma gammalt eller köpa nytt

Finland och Sverige är båda heta inom kärnkraftsvärlden, men av olika skäl. Finlands investeringar i den senaste kärnteknologin har rönt ett internationellt erkännande, medan det svenska uppgraderingsprogrammet för att öka effektuttaget och förlänga de nuvarande anläggningarnas livslängd utgör en intressant utmaning. I Finland genomfördes motsvarande uppgraderingar för cirka ett årtionde sedan.

“Båda sätten är mycket krävande. De pågående svenska projekten har paralleller med att renovera en gammal bil – om man trimmar motorn för att få mera effekt så måste man också installera ABS-bromsar, en krockkudde och ett elektroniskt antisladdsystem för att kunna möta dagens krav på säkerhet.

I själva verket går lejonparten av investeringarna i de pågående uppgraderingsprojekten till åtgärder för att öka säkerheten. I Finland tar man ett stort steg in i det okända när man introducerar ny teknologi efter ett glapp på trettio år. Det handlar om en generationsklyfta och behovet är stort att finna experter som är kapabla att hantera stora, komplicerade projekt”, säger Mikael.   

“Vi har god erfarenhet av att ta in unga fackmän i våra team, till exempel för konstruktionsbesiktningar. Under sjuttio- och åttiotalet så var det ingenjörer i trettioårsåldern som var ansvariga för att bygga upp de existerande anläggningarna; nu understöder vi våra chefer i deras arbete för att ge de unga en ny chans – de lär sig snabbt. Om de finska planerna på fler nya anläggningar blir verklighet kommer det att bli en betydande utmaning att finna resurser”, tillägger Timo. I bägge fallen kan Inspecta dra nytta av all erfarenhet som koncernen fått under många framgångsrika år med uppdrag i kärnkraftsanläggningar.

Från en sluten värld till öppna dörrar

Leverantörerna av kärnkraftsteknologi arbetar på världsmarknaden. Däremot har besiktnings- och provningstjänster hittills varit rätt så lokala, men enligt både Mikael och Timo kan man nu se tecken på förändring. “Ett exempel är vårt årliga kärnkraftsseminarium i Sverige med deltagare från flera länder. Vår ambition är att samla fackfolk från Nord- och Centraleuropa, att skapa en plattform för utbyte av information mellan leverantörer, konsulter, anläggningsägare och myndigheter.”   
Inspecta är också en drivande kraft bakom KIKA, den internationella organisationen för lyftutrustning i kärnkraftsanläggningar. Konkurrenter och kunder möts under samma tak för att diskutera säkerhet och teknik på en neutral plattform.

“De slutna kretsarna öppnar sig så småningom. Nationella regelverk kommer i fortsättningen förhoppningsvis inte att utgöra ett hinder för kunskapsföretag som Inspecta. Vår vision av framtiden är att vi ska kunna erbjuda vår bästa know-how också i länder utanför Norden. Inspecta är världsledande som leverantör av programvara och analysteknik för brottmekanik.

"Kärnkraftsbranschen påminner mig om den farmaceutiska industrin. Säkerheten är väsentlig, nya metoder är eftersökta och accepteras snabbt, men de måste vara väl utprövade och fullständigt validerade av oberoende organ. Sannolikheten för ett haveri kan aldrig helt negligeras, och vi måste förutse händelser som aldrig inträffat, precis som i flyg- och rymdindustrin. Ett problem med höga säkerhetsnivåer är att upprätthålla motivationen och den höga garden hos personalen då ingenting inträffar. Inspecta har mycket att erbjuda när det gäller att förebygga risker och jag tror att vi har en stor möjlighet att arbeta framgångsrikt i resten av Europa. Vi har varit involverade i säkerhetshöjande projekt med goda resultat i Ryssland och Ukraina”, säger Mikael.

Mer fokus på energi

“Energibranschen kommer att stå ännu mer i fokus för Inspecta under det kommande decenniet. Efter att de nuvarande projekten i Sverige och Finland färdigställts kommer det att kvarstå ett stort behov av vårt kunnande. Jag tror att energiförsörjningen kommer att vara uppgift nummer ett för framtidens ingenjörer. Inspecta kommer att vara en del av denna utveckling; vi vill gärna bidra till en hållbar utveckling genom att erbjuda vårt kunnande och vetande om energiteknologi. Kom ihåg hur utbygganden av energiproduktion och kraftnät blomstrade under femtiotalet. Vi står nu inför ännu större utmaningar”, sammanfattar Timo. 

“Jag håller med, Inspecta måste ta en aktivare roll i diskussionerna om framtidens energiförsörjning och energidistribution. På marknaden ser vi att nya aktörer som Sydkorea och Kina flyttar fram sina positioner. Det finns heller ingen motsättning mellan kärnkraft och förnyelsebara energikällor; bägge behövs för att fasa ut fossilbränsledrivna kraftverk. Huvudmålet är att producera tillräckligt energi på ett tryggt sätt och med omsorg om miljön. Vårt uppdrag är att säkerställa de centrala funktionerna i dagens samhälle”, kommenterar Mikael.

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 27 maj 2010