Global certifiering genom IQNet

IQNet är ett internationellt nätverk för certifieringsorgan där Inspecta är en av medlemmarna. Nätverket möjliggör ett smidigt samarbete mellan olika certifieringsorgan över hela världen. Hur fungerar det då praktiskt? Tony Di Palma från IQNet, Stefan Fagerström från Inspecta och Jarkko Kohonen från Salcomp berättar mer.

IQNet är inte bara en möjlighet för global certifiering, IQNet kan även ses som ett av de stora globala certifieringsorganen då nätverket säkerställer samma revisionsförfarande i samtliga länder. I många fall är kunskap om det lokala språket, kulturen och lagarna avgörande för en effektiv och värdeskapande revision av ledningssystemet. Genom IQNet är det möjligt att arbeta med lokala revisorer, helt eller delvis, över hela världen.

Exempelvis kan Inspecta revidera en kunds ledningssystem i Finland medan man använder en IQNet partner för att revidera den asiatiska verksamheten. Nätverket använder samma principer, vilket innebär jämförbara uppskattningar som säkerställer att alla företag inom nätverket arbetar med liknande procedurer.

Certifiering genom IQNet har visat sig vara det bästa sättet att hantera revisioner för många internationella företag.

Nätverk med de bästa


IQNet:s VD Tony Di Palma berättar; ”IQNet har totalt 37 certifieringsorgan som partners med över 200 dotterbolag över hela världen. Ungefär 25 % av alla certifieringar av ledningssystem som utförs globalt har blivit utförda genom en IQNet partner. Det innebär över 300 000 certifikat totalt”. Varje partner inom IQNet administrerar en rad av certifieringar och olika standarder. Det inkluderar till exempel kvalitetsledningssystem (ISÒ 9001) och ledningssystem för miljö (ISO 14001) samt ännu mer unika och specifika protokoll som certifiering av Socialt Ansvar, leverantörsgranskningar eller revision av bolagsstyrningen.  

Men vore det inte enklare att använda en global partner? Enligt Di Palma erbjuder IQNet fler fördelar som inte finns tillgängligt på annat sätt. ”Många av de största certifieringsorganisationerna erbjuder certifiering globalt. Deras rykte och erkännande kan å andra sidan variera stort mellan länderna. IQNet skiljer sig från dem då IQNets nätverk består av de främsta nationella, regionala och internationella certifieringsorganen. I de flesta regionerna är IQNets partners rankade som nummer ett bland certifieringsorganen i sitt land dvs den största och bästa leverantören av certifieringstjänster”, förklarar han. En annan stor fördel är kunskaps- och erfarenhetsutbyten. ”Partnersamarbete möjliggör att varje IQNet partner snabbt får tillgång till ett brett utbud av certifieringar utan förseningar, till lägre kostnad och utan att behöva uppfinna hjulet igen”, säger Di Palma.

Kostnadseffektivt och bekvämt

Stefan Fagerström, Inspecta Finlands affärsområdeschef för systemcertifiering, summerar samma fördelar som Tony Di Palma. ”För Inspecta betyder IQNet en garanterad kvalitetsnivå. Ibland behöver vi hjälp utanför vår hemmamarknad. Med IQNet kan vi räkna med support och vi kan lita på att hjälpen är av god kvalitet. Nu senast besökte jag till exempel en av våra kunder i Kina. Vi gjorde en första revision tillsammans med en lokal partner. Den kinesiska partnern kommer fortsättningsvis att göra revisionerna vilket både är kostnadseffektivt och bekvämt för alla inblandade”, säger Stefan Fagerström.

Verksamheten expanderar men partnern finns kvar

Salcomp är ett av de företag som har erfarenhet av IQNets samarbete runtom i världen. Det här Finlandsbaserade, världsledande företaget utvecklar och tillverkar laddare till mobiltelefoner och andra elektroniska apparater. Inspecta och Salcomp har samarbetat sedan 1995 när det första certifikatet skrevs i Finland. Ett internationellt samarbete kom 2002 när Salcomp breddade sin verksamhet i Kina, Indien och Brasilien.

“Verksamheten har expanderat men certifieringen av ledningssystemet har utförts av samma finska revisionsledare i alla våra fabriker”, säger Jarkko Korhonen, VD för kvalitet & miljö vid Salcom. ”Det är värdefullt att få en utomståendes syn av hela bilden; hur vi har utvecklat våra system och processer sedan den senaste revisionen. Långa samarbeten spelar en viktig roll. På det viset lär sig revisorerna hur vi jobbar.”

Miljöfrågor kräver lokal kunskap

Salcomps miljöledningssystem har blivit reviderade av lokala IQNet partners. ”Där är det viktigt att ha mer fokus på lokala regelverk och standarder. För att kunna revidera dem krävs också kunskap i det lokala språket”, Korhonen pekar ut bra exempel av IQNet samarbete i praktiken. ”Revisorerna har arbetat bra på det här sättet. I framtiden tror jag att ännu mer uppmärksamhet kommer att riktas mot Hälsa & Säkerhet och på företags ansvar. Det är fortfarande lite otydligt hur detta ska kunna bedömas generellt och vilka standarderna är. Som saker och ting utvecklar sig hoppas jag att kunna se ett ännu djupare samarbete mellan Salcomp, Inspecta och IQNet-nätverket i de här frågorna, säger Korhonen.

Finska revisorer i Finland för internationella företag

Stefan Fagerström påminner också om att IQNets partnerskap kan användas åt andra hållet: ” I Finland har Inspecta kunskap om språket och lagkraven. IQNet partners vet att vi kan göra revisionerna här”. Stefan Fagerström tillhör IQNets harmoniseringsgrupp som syftar till att utbyta erfarenheter och ”best practice” inom partnerorganisationerna. ”Vi får den allra senaste kunskapen av vad som är på gång inom certifieringsvärlden, till exempel vilka nya produkter som finns tillgängliga. Inspectas medlemskap i IQNet har aldrig blivit ifrågasatt eftersom fördelarna är ganska uppenbara”, sammanfattar Stefan Fagerström.

”Samarbetet inom IQNet är naturligtvis en stor tillgång för oss och våra svenska kunder”, säger Jimmy Nilsson som ansvarar för Systemcertifiering hos Inspecta Sweden. Internationella kunder vill ofta ha en samordnad tjänst och samtidigt få nyttan med lokala revisorer. ”Om de önskar så kan vi bidra med en svensk revisionsledare för att ytterligare kalibrera kundens olika verksamheter”.  

Av: Hanna Harjula

Sidan skapad: 23 sep 2010