Försäkringsbesiktning av vindkraftsanläggningar

När ny teknologi växer fram kan det hända att vissa detaljer faller mellan stolarna. Så är fallet med försäkring av vindkraftsanläggningar, där anläggningsägarna haft svårt att kunna försäkra de mekaniska komponenterna. Nu är en ändring på väg i samarbete mellan Inspecta och försäkringsbolagen.

Checklista för vindkraftverk

För några år sedan började försäkringsbolagen ställa sig mycket skeptiska till att försäkra vindkraftsanläggningar. Ett haveri i ett vindkraftverk kunde kosta mer än en miljon kronor i ersättning för reparationer och driftsstillestånd, vilket ledde till betydande förluster för försäkringsbolagen. De mekaniska skadorna handlade främst om alltför klena lager och växellådor, som drabbades av förslitning och utmattningsskador samt lossnande rotorblad.

Länsförsäkringar är ett av de bolag som drabbades hårt av problemen, särskilt på Gotland, där affärerna inte gick ihop trots kraftigt höjda premier och åldersavdrag. I dag ser dock läget annorlunda ut tack vare ett samarbete med Inspecta. De flesta svenska vindkraftverk är nu försäkrade utomlands, men många mindre kunder vill ha en försäkring i Sverige.

”Tillsammans med Länsförsäkringar har vi deltagit i ett projekt, där vi tagit fram en checklista för besiktning av vindkraftsanläggningar. I dag är själva listan klar och nästa steg är att se hur inspektionen fungerar i praktiken”, berättar Mattias Persson.

I Tyskland och Danmark är vindkraften betydligt mer utvecklad än i Sverige och Inspecta har kunnat använda sig av erfarenheter från ett tyskt försäkringsbolag. ”Vi har utgått från deras material och gjort en lista anpassad till våra svenska nationella regler. Sedan har vi och Länsförsäkringar byggt upp en mall för bedömning av de anläggningar man önskar försäkra. Det tyska bolaget fungerar som återförsäkrare och en förfrågan om försäkring sänds tillsammans med checklistan till Tyskland, där en slutlig riskbedömning görs av erfarna analytiker.”

Okulär kontroll är grunden

Inspectas checklista utgår från de tunga punkterna i den befintliga konstruktionen, t ex rotorblad och växellåda. Enligt tyska uppgifter håller en växellåda i ett vindkraftverk högst 5-7 år, i många fall kortare tid. Orsaken tros vara för höga masskrafter i rotorsträngen. Det innebär 2-4 haverier per dag med nuvarande utbyggnadstakt – varje haveri kostar kanske 1,5 miljoner kronor.

”Vi kontrollerar hur underhållet har skötts. En partikelanalys av oljan ger en indikation om en begynnande skada. Andra punkter som undersöks är hissen, tryckackumulator och vinsch, vingar, axlar och lager. Alla synliga delar undersöks med avseende på sprickor och läckor. Det är också viktigt att protokoll och övrig dokumentation är OK”, konstaterar Mattias. Inspecta kommer att få godkännande för att utföra denna typ av besiktning tack vare att man deltagit i utvecklingen av besiktningsproceduren. Man räknar med en dag per vindkraftverk samt ett par timmar på kontoret.

”I arbetet ingår också att katalogisera komponenterna och att föra in uppgifter om dem. Vår onlineservice Q3Web gör det möjligt för anläggningsägarna att ta del av besiktningsprotokollen via nätet. Hittills har vindkraftstillverkarna skött service och tillsyn själva.

Ju fler verk och aktörer vi kan bygga upp samarbete med, desto mer kan tillsyn och underhåll skötas av en oberoende tredje part. Det här ökar fokus på förebyggande arbete, som kan förhindra allvarliga och dyrbara skador. Inspecta kan också hjälpa till med haveriutredningar tack vare våra experter på materialteknik”, berättar Richard Pettersson, chef på Malmökontoret.

I dag har Inspecta ett samarbete med E.ON Vind, som letat en samarbetspartner som kan ta ett helhetsåtagande för många typer av komponenter, hissar, telfrar, trycksatta system, el, brandsläckare, räddningsutrustning etc.

”Vi har ett rikstäckande avtal för besiktning av alla E-ON:s svenska verk. Diskussioner pågår med andra intressenter som tillverkare och operatörer av vindkraftverk. Detta är vårt första pilotuppdrag i Sverige och vi har för avsikt att besöka andra aktörer för att presentera våra tjänster”, förklarar Richard.

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 27 maj 2010