En komplett lösning för fastighetsägare ger kontroll

Fastighetsägare ställs inför många krav. Ansvaret har förskjutits från myndigheterna till fastighetsägaren. I en fastighet rör det sig om otaliga objekt som ska besiktigas och där ansvaret helt ligger på fastighetsägaren.

Myndigheter ställer bland annat krav på besiktning av hissar, portar, tryckkärl i pannrum och värmecentraler. Även försäkringsbolag har idag krav på kontroller av brandlarm och sprinklers. Energideklarationer ska utföras och dokumenteras.

Det kan vara svårt att hålla reda på alla objekt i fastigheten där det finns krav på besiktning. ”Som ett opartiskt organ tar vi hand om alla reglerade återkommande kontroller som en fastighetsägare har krav på sig att göra. Fastighetsägaren kan vara trygg med att vi påpekar de brister som behöver åtgärdas”, säger Bo Lundin, regionchef Inspecta som berättar mer om den helhetslösning man nu kan erbjuda fastighetsägarna.

Inspecta tar ett helhetsgrepp

”Att anlita ett ackrediterat opartiskt organ som Inspecta är en trygghet för fastighetsägaren. Vi kan ta hand om fastighetens alla objekt som behöver kontrolleras, vilket gör det lättare att ha en överblick för fastighetsägaren”, säger Bo Lundin.

Med kraven på besiktning kommer också krav på tydlig dokumentation. ”Vi dokumenterar alla besiktningar och ser till att kunden har tillgång till dokumentationen via vårt system Q3Webb via Internet”, säger Bo Lundin. Fastighetsägaren kan där enkelt följa sina objekts status; när hissen blev besiktigad, vilka brister som hittades, när återbesiktning ska ske etc. Det ger fastighetsägaren en säkerhet i att objekten blir besiktigade och det ger också kontroll över hur fastighetsbeståndet mår.

Fastighetsägaren är ansvarig

Tidigare låg mycket av kontrollansvaret för bland annat hissar hos myndigheterna. Det ansvaret har nu lagts på fastighetsägarna. Det innebär att det är fastighetsägaren som har ansvar för att hissen är besiktigad och att den är säker att åka i.

Det är inte bara myndigheter som ställer krav. Försäkringsbolagen lägger idag mer vikt vid säkerhet och besiktningar. Att visa sitt försäkringsbolag att man arbetar systematiskt med rutiner för besiktning och säkerhet kan ge dig ett bra förhandlingsutrymme.

”Att ha kontroll över sina besiktningar, objektens status och ha en utarbetad plan för säkerhetsarbetet ger synergier i form av både tidsbesparingar och ekonomiska vinster då brister kan upptäckas i tid och underhållet kan planeras på bästa sätt”, säger Bo Lundin.

Av: Helén Kim

Sidan skapad: 23 sep 2010