Elbesiktningar – en billig obligatorisk försäkring

En fackmannamässigt utförd elbesiktning, eller mer korrekt elrevisionsbesiktning, säkerställer att fastigheten har säkra elinstallationer som inte orsakar fara för person eller egendom.

Elsäkerhet ger trygghet i vardagen

Minimering av risker är en av hörnstenarna i Inspectas verksamhet. Elektriska anläggningar hör till människans bästa vänner, men installation och användning kräver att man följer strikta regler för att inte skapa risk för bränder och personskador. Svenska Brandförsvarsföreningens Elektriska nämnd har ställt upp en rad villkor för genomförande av elrevisionsbesiktning.

Bengt Josefsson på Inspecta har mångårig erfarenhet av denna typ av besiktning och han berättar här om vilka olika former av besiktning som finns.

”För dig som anläggningsägare gäller bland annat försäkringsbolagens krav på utförd kontroll och Elektriska nämndens regler för elbesiktning. Dessa kräver att en elrevisionsbesiktning utförs med 1-3 års intervall på fasta elanläggningar.” Revisionsbesiktningen måste utföras av en besiktningsingenjör som har auktorisation från Elektriska nämnden. På Inspecta finns ett drygt tiotal behöriga besiktningsmän.

”Vårt mål är att med stöd av föreskrifter och branschkrav se till att riskerna för dina elinstallationer blir så små som möjligt. Alla våra besiktningar dokumenteras och kan nås via vårt webbaserade verktyg Q3Web, där anläggningsägaren kan se information om återkommande besiktningar och få en överblick av status för besiktningspliktiga anläggningar. Många fastighetsägare har valt att få dokumenten utlagda på Q3Web.”

Flera typer av besiktningar

Bengt Josefsson berättar att Inspecta utför många olika typer av elbesiktningar:

”En statusbesiktning av fastighetens elanläggning utförs till exempel vid ägarbyte eller vid upphandling av underhållstjänster. Leveransbesiktningar sker vid leverans av maskiner, elektrisk eller mekanisk utrustning och utförs vanligen hos leverantören. Om de tekniska specifikationerna inte avtalats separat utförs besiktningen i enlighet med gällande normer. Om godset inte är i avtalsenligt skick ska bristerna åtgärdas.”

Skador kan avslöjas tidigt med hjälp av termografering, som är en intressant nisch.
”Vi har utrustning för att genomföra kvalificerade temperaturmätningar av elutrustning för att säkerställa att brand eller produktionsbortfall inte skall drabba anläggningen. Metoden är beröringsfri och alltså oförstörande. Med hjälp av den här undersökningen får man en chans att utföra en kostnadsbesparande och kanske enkel reparation i stället för att drabbas av en större olycka, som blir mycket dyrbarare att återställa.”

Periodisk kontroll är något som de flesta anläggningsägare kommer i kontakt med.
”Det åligger anläggningsägaren att hålla elektrisk utrustning i sådant skick att den ej medför risk. Myndigheterna ställer bestämda krav på internkontroll, som ska dokumenteras och kunna uppvisas.”
Inspecta utför obligatorisk återkommande besiktning av elutrustning med stöd av de existerande regelverken (AFS). Resultaten finns enligt avtal med kunden att tillgå på Q3Web.
”Vi kan också utföra mer specialiserade uppdrag, t ex EX-klassning enligt ATEX-direktivet för explosiva miljöer, allt från petrokemisk industri till dammiga kvarnar och bagerier.”

Fördelar med en leverantör

”Eftersom elbesiktning är obligatorisk och omfattar många delområden är det bra att ha en enda kontakt som hanterar de olika besiktningsmomenten. Vi är mycket erfarna när det gäller revisionsbesiktning och via vårt verktyg Q3Web blir det möjligt för anläggningsägaren att själv få en överblick av status för hans elutrustning.

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 27 maj 2010