Avreglering öppnar för komplett besiktning av motorredskap klass 1

Nu blir det lättare för ägare av motorredskap klass 1 att få all besiktning utförd på en och samma gång. Avregleringen av fordonsbesiktning från den 1 juli 2010 öppnar upp för nya aktörer.

Mobilkranar, grävlastare, grävmaskiner, dumprar, terrängfordon, hjullastare och släp till dessa fordon kan kräva två sorts besiktningar; en besiktning av lyftdelen och en av fordonsdelen.

Redan idag besiktigar Inspecta lyftdelen för dessa fordon, samt även fordonsdelen för mobilkranar. Med det nya regelverket kommer även de andra besiktningsmomenten få utföras av fler aktörer. Inspecta har ansökt om ackreditering av Swedac för att få genomföra alla besiktningsslag. Den så kallade insyningen, det vill säga den praktiska kontrollen av Swedac, är i full gång.

En leverantör blir mer effektivt

”Vi hoppas få den nya ackrediteringen klar i början av 2011, möjligen redan under januari månad. Då kommer vi att kunna erbjuda ett komplett besiktningspaket för motorredskap, klass 1”, säger Thomas Krüger, Inspecta. ”Det kommer att underlätta och vara mer kostnadseffektivt för ägaren att ha samma besiktningsingenjör som utför arbetet vid ett och samma tillfälle”.

Den nya ackrediteringen omfattar i huvudsak två delar; kontrollbesiktning av fordonsdelen och registreringsbesiktning av nya, importerade eller ändrade fordon. Inspecta utför även andra uppdrag som lämplighetsbesiktning, brandskyddskontroll, utbildning och kontroller av så kallad frivillig karaktär. Det sistnämnda är ofta uppdrag som är ett led i, eller ett komplement till, den egna tillsynsverksamheten.

Marknaden har aktivt frågat efter Inspecta som ett alternativ. ”För att möta de ökade behoven har vi satsat på utbildning av våra besiktningsingenjörer för att kunna erbjuda de här tjänsterna över hela landet. Vårt Internetbaserade besiktningssystem Q3Web är anpassat för att kunden ska kunna få en snabb och lätt överblick av fordonsparkens status”, säger Thomas Krüger.

Vill du ha mer information?

Kontakta gärna Thomas Krüger, 08-5011 3614.

Sidan skapad: 09 dec 2010