Skrotsamling ger värdefull kunskap

En omfattande skrotsamling finns på Inspectas kontor i Växjö. Ett skrot som för kunskap och erfarenhet vidare.

– Vi har genom åren aktivt samlat in skadade objekt från våra kunder, berättar Thomas Krüger, distriktschef i Växjö.


Calle Andersson
Under sommaren har vi haft hjälp av Calle Andersson, son till en av besiktningsingenjörerna vid kontoret, som har upprättat ett skaderegister med 720 objekt där vi kan söka på skrotdetaljer. – En imponerande insats av Calle, slår Thomas Krüger fast.

Skrotsamlingen används både inom och utom Inspecta. Samlingen används som en kunskaps- och erfarenhetsåterföring till Inspectas egna medarbetare men visas även vid seminarier och kurser.

– Främsta syftet är att dra nytta av de erfarenheter vi får via vår bredd av kunder. Vi letar efter samband i olika skrotdetaljer för att lära oss mer, förklarar Thomas Krüger. Skrotet väcker frågor och startar diskussioner med både medarbetare, kunder och kursdeltagare.

Walter Heinrich, Crane Technology Expert på Inspecta, berättar att han nu, 2009, precis som 1977, ofta tvingas skriva samma anmärkningar i sina utredningar. – Vi har en ny generation konstruktörer och ingenjörer och det är ytterst viktigt att vi drar nytta av den praktiska erfarenhet vi idag har och för kunskapen vidare så att den inte går förlorad, menar Walter Heinrich. Skrotsamlingen är en bit i detta.

Vi ser sambanden

Inspecta har tillgång till ett brett kunskapsinsamlande. – Vi rör oss inom hela bredden av industriell användning där vi arbetar inom många olika miljöer. Vi Thomas Krugerkan se felen återkomma inom de olika industrierna, vi ser sambanden och kan förklara skadorna och slitagen, berättar Thomas Krüger.

– Både kunderna och vi själva tjänar på att vi undersöker slitna och skadade delar. Om vi kan hitta fler skrotdetaljer av samma sort kan vi se ett samband vilket lär oss mycket. I förlängningen kan vi hjälpa kunden att undvika liknande slitage och kostsamma driftstopp eller haverier, säger Thomas Krüger.

Undangömt skrot är basen

När Thomas Krüger började på Statens Anläggningsprovning 1987 ombads han en dag att hjälpa till att städa upp bland det bråte av trasiga detaljer som samlats på kontoret. Thomas Krüger minns att han tyckte att skrotet var själva själen i verksamheten, en uppfattning som delades av flera av kollegorna. Tillsammans gömde de undan en hel del av ”rariteterna”. Spontansamlingen växte sedan under åren. Starkt bidragande har varit haveriutredningar, kursverksamhet samt engagerade kunder och besiktningsingenjörer som aktivt letat efter intressanta objekt.

Skrotet är kontaktskapande

Vid Inspectas seminarium Växjö Krandagar 2000 passade kontoret på att bjuda in deltagarna till ett informellt skrotmingel. – Det blev ett fantastiskt intresse av våra skrotobjekt, det skapade både diskussioner och kontakter, berättar Thomas Krüger. Delar av skrotsamlingen har även visats vid Skrot schakelinternationella seminarier. Walter Heinrich och Kjell Andersson, ingenjörer på Inspecta, föreläste vid ett internationellt kranseminarium i London för några år sedan och visade upp utvalda delar av skrotsamlingen vilket blev en magnet vid mötet dit alla drogs för att diskutera och fråga kring de trasiga objekten.

– Skrotet är fantastiskt kontaktskapande. Ofta blir vi och våra kunder stående vid skrotet och pratar och diskuterar, berättar Thomas Krüger som hoppas att det nya skrotregistret kan bidra till mer kunskap. – Hjälp oss gärna att utöka och komplettera samlingarna, alla bidrag är välkomna, hälsar Thomas Krüger avslutningsvis.

Sidan skapad: 17 okt 2009