Ökat energibehov kräver säker lösning

Inom 40 år beräknas energibehovet ha ökat med 2,5 gånger. Samtidigt ökar den globala uppvärmningen och världens klimat drabbas alltmer av extremt väder.

Dagens och morgondagens energibehov och miljöpåverkan kräver att vi använder nya och mer effektiva energislag. Vi arbetar inom många olika delar av energisektorn för att säkerställa både säkerheten och driften. Vi jobbar med både kärnkraft-, vattenkraft-, och kraftvärmeverk samt är delaktiga i spännande vågenergiprojekt.

Vi lever efter vår vision att skapa säkerhet, tillit och hållbar utveckling i norra Europa. Vi kommer att fortsätta att arbeta för säkerhet inom alla energislag. Vi ser fram emot att även kunna erbjuda tjänster till vindkraftverken och inom solenergi.

För att bromsa den förhöjda växthuseffekten krävs utveckling av förnyelsebar energi och en ökad användning av energislag som inte har en negativ påverkan på miljön.

Annika Haglund
Manager Inspecta Technology

Sidan skapad: 17 jun 2009