Nytt hjälpmedel förenklar tryckriskbedömning

Har du en trycksatt anordning, t ex tryckluftbehållare, expansionskärl eller ångkärl i ditt företag? Föreskriften AFS 2002:1, Användning av trycksatta anordningar, ställer krav på riskbedömning. I vissa fall kan t o m en tryckkokare på restauranger omfattas. Tack vare Inspectas nya hjälpmedel ”Tryckrisk” blir bedömningen enklare och mer samordnad. Mats Henriksson och Mattias Falk berättar mera.

Mindre pappersstrul för tryckkärlsägare

Mattias Falk
Mattias Falk, Inspecta
”I Arbetsmiljöverkets föreskrifter för användning av trycksatta anordningar finns krav på riskbedömning och program för fortlöpande tillsyn. Många av våra större kunder har arbetat länge med dessa frågor, medan andra, ofta mindre kunder, inte har egen kompetens eller tidsmässiga resurser,” säger Mattias Falk på Inspecta.

 ”Riskbedömningen ska utföras av en person med ändamålsenlig kompetens där även kunden ska delta i riskbedömningen. Vi på Inspecta hjälper gärna till och vi tror att vårt nya hjälpmedel ”Tryckrisk” ska minska pappersstrulet för anläggningsägarna.”

”Projektet har varit centralt för vår organisation. Vi har i samarbete mellan olika avdelningar inom Inspecta utvecklat ett dataprogram för att förena och standardisera den bedömning som tidigare skedde manuellt med hjälp av ett Word-program”, förklarar Mats Henriksson, som haft tillgång till en testversion i några månader. Ändringar och förbättringar har skett efterhand innan hjälpmedlet under senvåren är klart att släppas ut i fältarbetet.

Mattias har arbetat med innehåll och struktur med målet att göra programmet så användbart som möjligt: ”Den stora fördelen är att verktyget är lättanvänt och överskådligt. Vid bedömningen svarar vi tillsammans med kunden på ett antal ja/nej-frågor för att komma fram till vilken risk som finns. Rapporten lagras som filer eller skrivs ut om kunden inte har tillgång till vår lösning Q3web, som ger tillgång till uppgifterna för fler användare inom företaget. Uppföljningen blir enklare när vi snabbt kan uppdatera uppgifterna om någon förändring sker med anläggningen eller inom företaget.”

Riskbedömning i samarbete

Skillnaden jämfört med tidigare är att kunden är mer involverad i riskbedömningen. Man tittar på fler moment och bedömer olika riskfunktioner.


Genom att vidta riskreducerande åtgärder kan du minska din risknivå och få en säkrare användning.

”Programmet kan anpassas individuellt för varje behov men kan ändå ge en standardiserad bedömning. Vi hoppas att alla kunder som omfattas av föreskriftskravet kan använda ”Tryckrisk”.

Jag ser fördelar särskilt för mindre företag som utgör vår största kundkrets,” påpekar Mats.

Tidsmässigt tar bedömningen något längre tid än med den tidigare manuella metoden.

”Programmet kan anpassas individuellt för varje behov men kan ändå ge en standardiserad bedömning. Vi hoppas att alla kunder som omfattas av föreskriftskravet kan använda ”Tryckrisk”. Jag ser fördelar särskilt för mindre företag som utgör vår största kundkrets,” påpekar Mats.
”Orsaken är att flera moment bedöms, men kvaliteten blir högre. Kunden blir mer delaktig och resultaten lättare att hantera. Förhoppningsvis kommer många kunder att inse nyttan. Vi har varit tidigt ute med tryckriskbedömning, t ex i Göteborg,” säger Mats.

Mats
Mats Henriksson, Inspecta

För att säkerställa att bedömningen med det nya hjälpmedlet blir korrekt har Inspecta genomfört en internutbildning.

”Tanken är att alla som utför besiktning kan använda programmet och att alla kunder och anläggningar ska få samma bedömning. Det är viktigt att ha utfört riskbedömningen för att minska riskerna i anläggningen. I första hand ska riskerna elimineras, om det inte är möjligt ska skyddsåtgärder vidtas och information om riskerna ska ske genom utbildning och instruktion. Då vi hjälper till med riskbedömningen kan vi även komma med förslag på åtgärder,” betonar Mattias.

Sedan tidigare finns ett motsvarande hjälpmedel på lyftsidan som man dragit lärdom av vid utvecklingen av ”Tryckrisk”.

”Föreskrifterna har funnits länge och många kunder upplever att de kört fast i pappershögarna. Vi hoppas att vårt nya hjälpmedel kan se till att de kan slutföra arbetet,” säger Mattias.

Av: Tage Eriksson

Sidan skapad: 23 apr 2009