När säkerhetssystemet inte håller måttet

Din anläggning är beroende av säkerhetssystemen och att de uppfyller sin funktion. Vad gör du om pannans säkerhetsventil klapprar?

För att du och dina medarbetare ska kunna lita på pannanläggningens funktion, kapacitet och säkerhet är det avgörande att säkerhetssystemen är rätt installerade och att de fungerar som de ska.

Din panna är i full drift när du vid fortlöpande tillsyn upptäcker att en säkerhetsventil klapprar, dvs öppnar och stänger med hög frekvens.

Klappring innebär att säkerhetsventilen inte blåser av den kapacitet som den är beräknad för. Du vet då inte hur mycket den faktiskt blåser av och kan inte heller lita på att den blåser av tillräckligt. Följden kan bli övertryck i pannan vilket är en stor säkerhetsrisk och innebär en direkt fara.

Vad gör du när säkerhetsventilen klapprar?

1. Försök först ta reda på orsaken till att ventilen är instabil.

De vanligaste orsakerna är antingen att säkerhetsventilen är för stor eller att tryckfallet i in- och/eller utloppsledningen är för högt.

2. Besluta om lämplig åtgärd

Om din säkerhetsventil är överdimensionerad kan du åtgärda det genom att begränsa slaget på ventilen vilket gör den mindre. Säkerhetsventilen får därmed mindre kapacitet. Du måste kontrollera att säkerhetsventilen blåser av tillräcklig mängd med det mindre slaget. En ändring av säkerhetsventil ska alltid ske av tillverkaren eller av en representant för tillverkaren.

Alternativet är att bygga ut in- och utloppsledningens rör vilket innebär betydligt större kostnader.

Sidan skapad: 15 dec 2009