Med siktet inställt på säkerhet – nya kunniga inspektörer och besiktningsmän på gång

Efter flera års förberedelser är nu KY-utbildningen (Kvalificerad yrkesutbildning) för inspektions- och provningsingenjörer i gång i Västerås. Kontrollbranschen har drivit på att få fram en kvalificerad yrkesutbildning för att täcka behovet av kunnig arbetskraft i ett område som omfattar allt från tekniska installationer i kärnkraftverk, ledande processindustri i Sverige och internationellt till lyftanordningar och t o m vattenrutschkanor.

Jonny Lindblom, VD och kursledare på NDT Training Center i Västerås, som är huvudleverantör för utbildningen inom ramarna för ett program upprättat av AcadeMedia Masters, förklarar varför kursen är så viktig:

”Den fyråriga tekniska gymnasieskolan blev treårig, vilket innebar att undervisningen i tekniska ämnen som materiallära, materialteknik och produktionsteknik antingen reducerades eller försvann helt. Många elever har gått vidare och läst till civilingenjör eller motsvarande högskoleexamen, men de Jonny Lindblom
Jonny Lindblom, VD
NDT Training Center

 som traditionellt arbetat inom provningsverksamheten har kommit från gymnasiet med en allmän behörighet som byggts på med praktiskt arbete. Den gedigna kunskapen om materialteknik finns inte på samma sätt i dagens generation utan det har uppstått ett glapp som ledde till behovet av en utbildning.”

Jonny säger att det är viktigt att en tekniker som skall kontrollera en anläggning måste kunna både teori och metoder för oförstörande provning (NDT/OFP), kunna avläsa belastning och bedöma risker.

”Den nuvarande utbildningen är för kort. Därför startades den här KY-utbildningen med målet att under två år utbilda inspektions- och provningsingenjörer. Den ger en bredare kompetens än hittillsvarande utbildning, som i sig är tillräcklig för att klara arbetet. Det pågår en ständig kvalitetshöjning inom branschen med tanke på de allt skarpare kraven på säkerhet och harmoniseringen av direktiv inom EU och internationellt.”

Tätt samarbete med näringslivet

Kursprogrammet (86 poäng) sträcker sig över två år och är en blandning av teori som matematik, hållfasthetslära, svetsteknik, regelverk, teknisk engelska etc. och projektarbete, både på plats i Västerås och ute på fältet, där eleverna får lösa verkliga problem och arbetsuppgifter.

”Det här är en pionjärinsats. Vi har lyckats engagera duktiga föreläsare från näringslivet med stora praktiska och teoretiska kunskaper. Ibland går det rätt fort för de elever som har minst erfarenhet och utbildning, men vi följer upp elevernas åsikter varje vecka och lyssnar på vad det är som har fungerat och vad som har känts svårt”, konstaterar Jonny.

När eleverna efter två år har klarat av kursen har de skaffat sig en stor del av den praktik som krävs för att bli certifierad. Femton veckor per läsår ägnas åt praktik. I utbildningen ingår många ämnen som är ett direkt krav för vidareutveckling inom säkerhetssektorn.

”Själva certifieringen sker efter anställning när den nya ingenjören klarat sin examen och syntester samt RAD-hälsoundersökning. Vi tror att de som gått kursen kommer snabbare igång på arbetsplatsen och att de lättare går vidare till certifiering inom NDT på nivå 2 och 3, vilket ger kvalifikationer för att bli arbetsledare på ett större företag. Alternativt kan man välja att bli besiktningsman, till exempel ute på fältet för Inspecta.”

”Vi vill göra något viktigt!”

På kursen i Västerås deltar elever med en mycket blandad fördelning av erfarenheter, ålder och kön. Cirka en fjärdedel är tjejer och den geografiska spridningen är stor – hela Sverige finns representerat med övervikt för industritäta Mälardalen och Västsverige.

Fem elever med olika bakgrund får här berätta om varför de sökte sig till KY-utbildningen och vad de tycker om kursen och har för visioner om framtiden:

Christopher Roxström (CR) , 23, har arbetat som montör för basstationer på Ericsson i Gävle

Ken Hallbrink (KH), 30, har miljöutbildning och har jobbat som driftoperatör på ICA:s stora centrallager i Västerås

Olga Arwidson (OA), 51, är utbildad arkitekt och byggnadskonstruktör från Ukraina, egen företagare sedan 1995 och har bott fyra år i Sverige

Malin Lindfeldt (ML), 20, har efter gymnasiet jobbat som städerska

Christoffer Sköld (CS), 22, har jobbat i Oslo som samordnare på containerterminal och som tältbyggare hemma i Värmland

Varför sökte ni er till kursen?

KH:
Jag ville utveckla mig personligen och var trött på mitt gamla jobb. Sedan är jag allmänt teknikintresserad utan att vara nörd. Den nya elektroniken lockar mig.

CS: Det var rena slumpen att jag stötte på den här kursen.

OA: Via min dotter fick jag information om den här kursen på vuxenutbildningscentret. Jag ville komma till en bygg- och industriverksamhet. Jag har studerat och tycker om matematik, logik och att göra kalkyler. Jag vill satsa på kvalitet och säkerhet. Med tre nästan vuxna barn har jag inga band utan vill gå vidare och bygga på mina tidigare kunskaper och erfarenheter.

CP: Den här utbildningen känns viktig för att öka säkerheten i samhället.

ML: Jag hade arbetat som städerska och var urless på jobbet. Kursen kändes intressant men svår

Hur har de första månaderna varit?

CR: Det har känts som rena berg- och dalbanan, ibland har man hängt med, ibland inte.

OA: Alla standarder som man går genom i snabbt tempo känns tunga.

KH: Branschfolk som föreläser utan pedagogisk erfarenhet har massor med kunskap som vi inte kanske klarar av att ta till oss på en gång i det här tidiga skedet.

MA: För mig har det varit för mycket siffror och hänvisningar eftersom jag läst bara till B-kurs i matematik i gymnasiet. Sedan tar det litet tid att förstå allt – hur skall vi kunna analysera en svets om vi inte vet hur en godkänd svetsfog skall se ut.

CR: Vi är mycket tacksamma för all stödundervisning som hjälper oss att hänga med. Repetitionsfaserna nästan varje vecka gör att vi förstår mer och mer för varje upprepning.

CS: Det är nyttigt att få ta del av både inspektionsföretagens och kundernas perspektiv.

OA: Kursen innehåller mycket variation, spännande att varva teori med praktik. Jag anser att det är bra med ett högt tempo.

Vad tror ni om framtiden?

KH: Arbetsmarknaden ser ljus ut både i Sverige och utomlands. Det bästa är att efterfrågan inte är konjunkturstyrd.

CS: Det känns helt rätt att gå här. Du läser inte en utbildning där du fastnar vid ett skrivbord utan det finns många intressanta möjligheter. Arbetet är uppskattat från kundens sida.

CR, ML: Vi tycker att kursen ger många utvecklingsmöjligheter.

OA: Jag uppskattar att få arbeta med olika metoder, kalkylera, läsa ritningar och jag ser fram emot att arbeta som konsult eller med provning, som känns spännande.

Alla fem anser att de valt en spännande utbildning som de kommer att fullfölja. Fördelarna är fler än nackdelarna. Kursen har fått en positiv start, vilket bekräftas av Jonny Lindblom, som berättar att schemat med fyra kursdagar och fredagen reserverad för självstudier har fungerat väl. Eleverna har också en representant i styrgruppen.

Trevliga och motiverade elever

Lotta Sanfridson på Inspecta har varit en av de ledande krafterna bakom KY-utbildningen i Västerås tillsammans med de andra ICT-företagen och personer som Annika Mikkilä och Lena Engström på AcadeMedia. Hon upplever att eleverna är trevliga och mycket motiverade.

”Trots att man uttryckt blandade åsikter tror jag att i princip alla som vill av deltagarna kommer att visa sig vara anställningsbara. Medelåldern är 25-26 år – vi visste inte riktigt var i spannet vi skulle hamna. Det här är mogna ungdomar som klarar av att ta ansvar och som inte är rädda att säga vad de tycker – vi upplever dem som öppna och raka.”

Lotta säger att det från organisatörerna sida känns som man träffat ganska rätt.

”Sedan är det ju så att vi som kontrollingenjörer kanske lagt upp ett för ambitiöst schema med få lufthål mellan programpunkterna. Syftet med inledningen av kursen var att ge studenterna en bild av branschen. Men, det handlar om en pionjärgrupp och vi är beredda att ändra på konceptet på vägen om det behövs.”

Lotta konstaterar också att det finns förtroende mellan elever och lärare.

”Jag är glad för att vi kunnat få med bra och duktiga utbildare från alla tre kontrollföretagen. Samarbetet fungerar väl eftersom rekryteringen är ett gemensamt problem för branschen. Tack vare KY-utbildningen har vi en situation där alla har något att vinna och det är bra!”

Av: Tage Eriksson

 

Sidan skapad: 23 apr 2009