Korrosion är en risk som kan minimeras

Varje år innebär korrosionsskador stora kostnader för industrin. För ett litet massabruk kostar korrosionen årligen ca 50 miljoner kronor. Slår vi samman alla industrier i Sverige ligger summan på cirka 100 miljarder kronor årligen. Genom att bemästra korrosionen bättre skulle mycket pengar kunna tjänas in. Våra ingenjörer Jan Wåle och Pernilla Utterström ger dig råd kring vad du ska tänka på för att undvika korrosion i din anläggning.

Läckage i nytt tryckkärl blir dyrt
Nyligen inträffade ett läckage i ett tryckkärl efter bara ett år i drift. Vid en närmare undersökning visade det sig att läckaget orsakats av korrosion, närmare bestämt punktkorrosion, från insidan.

Det förra kärlet var tillverkat i titan och hade fungerat bra under många år. När det var dags att ersätta kärlet valde man att byta ut materialet till rostfritt stål. Det visade sig bli ett kostsamt misstag.

Den totala kostnaden för själva tryckkärlet uppgick till flera miljoner. Till det kom också kostnaden för produktionsstoppet på grund av läckaget, utredningen och uppstartskostnaden.

Många korrosionsskador kan undvikas genom riskmedvetenhet och kunskap om vilka hänsyn som ska tas vid materialval samt bättre kunskap om olika korrosionsmiljöer.

Fyra tips för att undvika korrosion
När du väljer material är det viktigt att beslutet baseras på ett så bra underlag som möjligt.

Det innebär:

  1. att alla miljöparametrar och övriga faktorer som påverkar korrosionsförhållandena måste vara kända och tas i beaktning vid valet av material
  2. att nödvändiga korrosionsdata för material i aktuellt media och temperatur måste tas fram och vägas in vid valet av material
  3. att erfarenheter från kombinationen av material och media ska beaktas
  4. att byta material från ett beprövat med goda erfarenheter, till ett som är oprövat, innebär alltid en risk och kräver mycket väl underbyggda motiv.

Vill du ha mer information om korrosion?

Kontakta gärna Jan Wåle, jan.wale@inspecta.com, telefon 08-5011 3097 eller Pernilla Utterström, pernilla.utterstrom@inspecta.com, telefon 08-5011 3750.

Sidan skapad: 23 apr 2009