Kontinuitet ger trygghet

Omvärlden är i oro. Finanskrisen ger massarbetslöshet i rekordnivåer. Glaciärerna smälter, världshaven brottas med stora plastberg och mänskligheten prövas av extrema väder. Som pricken över i kanske en pandemi slår till i form av den nya s k ”svininfluensan”.

Kraven på säkrare produkter och ett allt säkrare liv har blivit allt högre. Samhället, du och jag, förutsätter att vi lever, bor och reser säkert. Vi är vana vid en hög säkerhetsstandard. Sverige har inte varit utsatt för krig på 200 år och vi har haft förmånen att ha tillgång till läkarvård och medicin till oss och våra barn. När vi idag möter nya risker och osäkerhetsfaktorer finns det ett extra stort behov av trygghet, kontinuitet och stabilitet.

Inspecta arbetar med att säkra grundläggande processer, se till att säkerhetssystemen fungerar, att vi har säkra arbetsplatser, att vi kan lita på hissar, byggnaders stålkonstruktioner, och att vi har pålitliga processanläggningar, kraftvärme- och kärnkraftverk. Vi arbetar för att skapa tillit och säkerhet.

Många företag ställs idag inför stora pensionsavgångar och omorganiseringar där erfaren personal ersätts av kompetenta personer men som kanske saknar den mångåriga erfarenheten. Hur säkerställs att inte kunskap och dyrköpt erfarenhet försvinner med dem som i krisens bakvatten inte får stanna kvar på arbetet? Hur säkerställs processerna att föra viktig kunskap vidare?

Vi värnar om kunnandet för att skapa en trygg och säker miljö. Förutom våra besiktningar erbjuder vi även tjänster som riskbedömning, provning, utbildning och seminarier som tryggar de kontinuerliga processerna och kunskapsåterföringen. En genomtänkt säkerhetskultur tryggar att det finns en process inom företaget som ger personal möjlighet att utbilda sig och förvalta erfarenheterna.

Kontinuitet och kunskap ger stabilitet och trygghet. Det behöver vi idag!

Mikael Kuokkanen
Chef Nuclear

Sidan skapad: 13 okt 2009