Inspecta har öppnat kontor i Oskarshamn

Den 5 mars öppnades portarna till Inspectas nya kontor i Oskarshamn. Tre ingenjörer bemannar kontoret och inom det närmaste året kommer ytterligare personal att rekryteras. – Området runt Oskarshamn är viktigt för oss. Flera kunder har påpekat vikten av geografisk närhet och vi vill ha ett nära samarbete med våra kunder, säger Nils-Olof Hagberg, VD. Invigningen av kontoret gav tillfälle för kunder och samarbetspartners att träffas och knyta kontakter. E.On, OKG, SKB, Vattenfall, Stena Stål och Siemens var på plats.

Kundnära verksamhet är grunden

– Det är viktigt för oss att finnas nära våra kunder, säger Annika Haglund, chef för konsultverksamheten inom Inspecta i Sverige.

– Vi har flera viktiga kunder i Oskarshamn och vi har även för avsikt att utöka verksamheten i området.

Bred kompetens hos nyanställda


Mikael Lorentzon och
Carl-Johan Börjesson, Inspecta
 – Inspecta har nu tre anställda på kontoret och personalstyrkan kommer att utökas till 6-10 personer inom det närmaste året för att möta behovet från våra kunder, berättar Mikael Lorentzon, Inspecta. På plats finns redan ingenjörer med kompetens inom både kvalitetssäkring och projektriskhantering på kärnkraftverk.

Bland andra kom Siemens till invigningen och var glada åt att Inspecta nu finns lokalt i Oskarshamn. Siemens är kund till Inspecta och tillverkar en del av turbinerna som ska installeras i OKG under effekthöjningsprojekten.

OskarshamnskontoretEn annan besökare, Nina Leskinen, SKB, funktionsansvarig för kapseltillverkningen för förvaring av bränsleavfallet från OKG, berättar att hon har ett tätt samarbete med Inspecta och ser utökade möjligheter i fortsättningen. Inspectas stora kund i området, OKG, kom också till invigningen och var positiva till Inspectas nya etablering.

– Att Inspecta finns på plats i Oskarshamn har varit ett önskemål från kunderna och underlättar samarbetet och är viktigt för oss inför framtida satsningar, menar Carl-Johan Börjesson.

Sidan skapad: 23 apr 2009