Hur ser framtiden ut för din anläggning? När ska du investera i nya system?

Din anläggning börjar bli till åren. Du börjar fundera över hur lång livslängd den har kvar och vilka behoven är. Kan livslängden förlängas?

Som anläggningsägare ställs du inför många liknande frågor när dina anläggningsdelar, system och komponenter varit i drift under ett antal år. Du vill självklart optimera driften både ekonomiskt och säkerhetsmässigt. Du vill veta om det redan finns skador och när det är dags att byta ut kritiska komponenter. För att kunna fatta rätt beslut i en reinvesteringsplan vill du ha ett bra underlag.

Vi ger dig tips och råd kring vad du behöver tänka på

Genom ett livslängdsarbete kan du få svar på många frågor och veta hur du ska gå vidare.

Gör en nulägesbeskrivning med

 • historik där driftdata, tid, provning och skador ingår
 • resultat av tidigare utredningar av status och skador
 • Planera övergripande
 • hur analys av status och återstående livslängd ska genomföras
 • tydliggör syfte och omfattning med livslängdsarbetet
 • vilka ska medverka
 • vad kostar det att göra en professionell livslängdsanalys
 • vilken ekonomisk nytta drar du av en livslängdsbedömning

Gör en detaljplanering med

Fördelar med livslängdsarbete

Att genomföra en livslängdsanalys ökar säkerheten och sparar pengar. Är du proaktiv som anläggningsägare och skaffar dig kunskap om vad som behöver göras får du möjlighet att planera för reparationer, underhåll och nyinstallationer, innan du råkar ut för ett oplanerat stopp.

Bedömning av helheten ger tydliga besked

En livslängdsanalys görs i ett projekt där både representanter från anläggningsägaren och medarbetare från flera grenar inom Inspectas organisation ingår. Projektgruppen arbetar med flera olika moment för att kunna ta fram ett heltäckande underlag och ge ett klart besked om anläggningens förutsättningar.

Momenten i det fortsatta livslängdsarbetet innebär:

 • inspektion och provning
 • fastställande av skademekanism och grad av skada/slitage
 • analys av hur snabbt skadan växer
 • vilken grad av skada som leder till att säkerhets- eller funktionalitetsvillkoren inte är uppfyllda
 • bedömning av återstående livslängd enligt etablerade procedurer
 • framtagning av ett åtgärdsprogram
 • framtagning av ett kontrollprogram
 • uppföljning och erfarenhetsåterföring

Med ett väl utfört livslängdsarbete får du svar på dina frågor och har ett gediget beslutsunderlag.

Sidan skapad: 25 feb 2009