2016

 • 15 september 2016 - Artikel Här är Inspectas seminarier hösten 2016

  Vi ser fram emot ännu en höst där vi samlar svensk industri för föreläsningar, nyheter och kunskapsutbyte inom en rad intressanta områden.

 • 23 maj 2016 - Artikel Järnkoll på bulten

  En bultscanner med den nya phased array UT-tekniken ger snabba och fullständiga svar om materialets skick i bultar. Till skillnad från konventionel...

 • 23 maj 2016 - Artikel Utdömd betong fick förlängt liv

  När stora betongbitar hade rasat från den 40 år gamla vattenkulverten drogs slutsatsen att hela konstruktionen behövde bytas ut. Genom att låta...

 • 20 maj 2016 - Artikel Förnyat tryckkärlsdirektiv och nya AFS-föreskrifter

  ”Rättvisare, säkrare och enklare” – det är målsättningen för den reviderade versionen av PED, EU:s direktiv för tryckbärande anordningar, som varit...

 • 19 maj 2016 - Artikel Ökad kunskap bidrar till högre säkerhet

  Det finns en viss nördstämpel i positiv betydelse över Inspectas årliga seminarium Tryck & Svets i Göteborg. Deltagarna och föreläsarna går in på...

 • 18 maj 2016 - Artikel Alternativa material och förbättrade metoder

  I kampen mot korrosion och aggressiva substanser måste man ibland ta till dyra alternativ som titan eller använda sig av icke-metalliska material s...

 • 12 maj 2016 - Artikel Glada vinnare av specialframtagen svetshjälm

  På Inspectas seminarium Tryck & Svets 2016, som hölls i slutet av april, kunde deltagarna vara med och tävla om en specialframtagen svetshjälm som...

 • 06 april 2016 - Artikel Hållbarhet för maskiner, miljö och människor i fokus på Skogsindustridagarna 2016

  Levande organismer är fundamentet för skogsindustrins ekonomi. Därför är hållbarhet med tanke på naturmiljön så viktig för branschens framtid.

 • 05 april 2016 - Artikel Säkerhet och hållbarhet styrs aldrig av slumpen

  Enligt branschorganisationen Skogsindustrierna uppgår skogsindustrins andel av Sveriges totala industriinvesteringar till 15-20 procent, litet...

 • 05 april 2016 - Artikel Plast i industrin

  Inom skogsindustrin har GAP (glasfiberarmerad plast) etablerat sig då miljön är extra korrosiv, t ex för svavelsyralösningar som fräter upp också...