Kontinuerlig utveckling

 :

Kontinuerlig utveckling

Inspecta strävar kontinuerligt efter att förbättras, både externt och internt. Vi investerar mycket i att utveckla våra anställdas kompetens och kunskap. Till exempel anordnar vi intern utbildning i olika provningsmetoder – många av våra NDT-ingenjörer började som trainees och har utvecklats till specialister under sin tid hos Inspecta.

Inspecta genomför regelbundet medarbetarundersökningar för att kunna stödja vår utveckling och utveckla ledarskapet hos våra chefer. Som ett internationellt företag har vi många gemensamma ledarskapsprocesser: till exempel hur vi sätter tydliga mål i ett årlig personligt utvecklingssamtal.

Eftersom vi tycker om att utvecklas söker vi människor som vill förnya sig och som också själva tar ansvar för sin utveckling.