Globen Skyview

 :

Globen Skyview

Skyview - en högt flygande idé Skyview är ett unikt hissprojekt. Två runda hisskorgar klättrar på utsidan av Ericsson Globe i Stockholm och tar växelvis 16 besökare vardera på en unik åktur upp till toppen. 130 meter över havet bjuder Skyview på en hisnande utsikt över Stockholm. Sedan invigningen 1989 har världens största sfärformade byggnad lockat besökare i stor skala till sina evenemang i världsklass.

Inspecta med redan i skisstadiet

Realiserandet av den här ovanliga och spektakulära åkattraktionen möjliggjordes genom ett tätt samarbete mellan Stockholm Globe Arena (SGA) Fastigheter och NCC, Liftbyggarna och Inspecta.

Liftbyggarna, ansvariga för att konstruera de unika klotformade hissarna, insåg komplexitetsgraden i att bygga något som utmanar alla kända byggnormer. Därför beslutade man att involvera Inspecta redan från början.

”Inspectas besiktningsingenjörer kontrollerar tiotusentals hissar varje år. De är experter. Vi insåg att det finns många fallgropar i ett sådant här otroligt komplext projekt”, säger Harry Sjöström, ägare och f.d. VD för Liftbyggarna.

Det första någonsin

“Eftersom det var första gången någonsin som ett liftsystem har byggts på utsidan av en glob fanns det inga normer för oss att följa.” ”Tack vare Inspecta fick vi hjälp att tolka regelverk och direktiv, att identifiera möjliga standardkomponenter och avvikelser samt att se till att nödvändiga speciallösningar var åtminstone lika säkra som en certifierad produkt”, säger Harry Sjöström.

Garantera säkerhet

För att en högtflygande vision av det här måttet ska kunna godkännas för persontransporter måste lösningen underkastas rigida säkerhetsföreskrifter. ”I ett projekt av den här omfattningen finns inga marginaler för att göra fel. När det handlar om människors säkerhet måste allting bli rätt.", säger Rickard Lindh, projektledare på Inspecta.

Trygghet i stora investeringar

Efter mer än tre års byggtid är Skyview projektet nu i drift. ”Det borde vara naturligt i alla större byggprojekt att ta med Inspecta i ett tidigt stadium, det blir både enklare och billigare i slutändan”, avslutar Mats Grönlund, VD SGA Fastigheter.