Historia

Historia

Kiwa Inspectas historia började redan 1975. Den finska staten bildade Teknisk industrikontroll (Teknillinen tarkastuslaitos, TTL) för att se till att tryckkärl och andra säkerhetskritiska anordningar var säkra. Samma år antogs en ny lag för nationella kontrollorgan i Sverige och 1977 bildade den svenska staten Statens Anläggningsprovning.

Under 1990-talet började många länder avreglera statligt ägda företag för att gynna konkurrensen. 1995 avskaffades besiktningsmonopolet i Sverige och Statens Anläggningsprovning ändrade namn till SAQ Kontroll AB. I januari 1998 avreglerades även den finska marknaden och TTL blev samtidigt Inspecta.

Inspectas expansion utanför Finland började 2005 när den Lettiska verksamheten startades upp. Sverige blev en del av koncernen 2006 när Inspecta förvärvade delar av DNV, som tidigare hade varit SAQ Kontroll AB. Sedan dess har Inspecta expanderat både genom organisk tillväxt och förvärv i Finland, Sverige, Lettland, Estland, Norge, Danmark, Litauen och Polen.

2015 fick Inspecta en ny ägare i det nederländska företaget Kiwa Group, verksamt i över 40 länder världen över. 2017 bytte Inspecta i Sverige namn till Kiwa Inspecta, ett kliv mot att fullt ut bli en del av den internationella Kiwa-familjen.

2017 Inspecta i Sverige blir Kiwa Inspecta
2015 Inspecta blir en del av Kiwa Group
2014 Inspecta Polen
2010 Inspecta Danmark

Inspecta Litauen
2009

Inspecta Norge

2007

Inspecta Estland

2006 Inspecta Sverige
2005

Inspecta Lettland

1998 Avreglering, Finland
Inspecta Finland
1995 Avreglering, Sverige
1977 Sverige bildar Statens anläggningsprovning
1975

Finska staten grundar Teknisk industrikontroll