Filip Hagberg, Chef Provning Göteborg

Svetsning har varit en del av Filip Hagbergs dagliga arbete ända sedan han tog sin examen som maskiningenjör vid Chalmers Tekniska Universitet i Göteborg.

När kom du först i kontakt med svetsning?
”Efter examen arbetade jag i en mekanisk verkstad med rostfritt stål. Där lärde jag mig baskunskaperna i svetsning. Jag är ganska säker att den erfarenheten var värdefull när jag sökte arbete hos Inspecta”.Filip Hagberg

Vad var din första tjänst?
”Jag började hos Inspecta 2006 som provningsingenjör i den grupp som jag leder idag. Mitt arbete var att besiktiga svetsfogar och svetsband med olika metoder. Genom åren har jag certifierat mig inom många olika provningstekniker. Penetrantprovning, magnetpulverprovning och virvelströmsprovning är några exempel.

Vilka sorts kunder arbetar du med?
”Våra kunder kommer huvudsakligen från tillverkningsindustrin, men vi arbetar också inom papper-och massa- och biobränsleindustrin och inom petrokemiska raffinaderier, till exempel. Jag får se ovanliga ställen, exempelvis insidan av en godsvagn som transporterar gas, eller en reaktordel i en kärnkraftsanläggning”.

Hur fick den tjänsten som du har idag?
”Efter att ha gått en kurs i marknadsföring blev jag tillfrågad att stötta distriktschefen med försäljning och marknadsarbete. Några månader senare gick distriktschefen i pension. Jag blev rekommenderad att söka jobbet, vilket jag gjorde – och fick det! Jag började i september 2010 och det har varit en stor förändring, men jag gillar det verkligen. Det är många nya saker att lära sig”.

Vad är det bäst med ditt jobb?
“Att vara en del av hela processen. Jag börjar med att skriva offert, planera personalresurser och utförandet av jobbet, ända fram till den slutliga fakturan. Tidigare gjorde jag bara provningen, nu får jag se hela bilden”.

Har du fått stöd i den här övergången?
“Ja, jag hade stor hjälp från mina kollegor att komma igång. Vi har verkligen ett bra samarbete. Det finns inga barriärer, så det är enkelt att ta kontakt och diskutera saker om jag behöver hjälp.”

Vad har du för mål för framtiden?’
”Först av allt lära mig att bli en bra chef. Jag har gått en arbetsmiljökurs redan och jag har fler ledarskapsutbildningar inbokade framöver. Det finns många spännande möjligheter för mig här hos Inspecta.”

Namn: Filip Hagberg
Ålder: 34
Position: Chef Provning Göteborg
Tjänsteområde:  Provning
Kontor: Göteborg, Sverige