Examensarbeten

Vi erbjuder flera intressanta examensarbeten.

 


Digital utbildning för svensk industri

Bakgrund
Kiwa Inspecta Academy håller kurser och seminarier för svensk industri – bland annat med inriktning på processindustrin, kärnkraftsindustrin och de som jobbar med tryck och lyft i sin verksamhet. Redan i dag sköts delar av kursverksamheten via webbaserade lösningar, men möjligheterna att utöka den interaktiva närvaron är stor. Det kan röra sig om inspelningar eller sändningar av existerande föreläsningar, E-learning eller digitala mötesrum. Genom att göra fler kurser och seminarier tillgängliga via digitala plattformar skulle fler få möjlighet att ta del av Kiwa Inspecta Academys kurser och i slutänden höja kompetensnivån inom industrin.

Målsättning
Examensarbetet går ut på att:
1.    Kartlägga Kiwa Inspecta Academys behov av digitala undervisningstjänster.
2.    Skanning av befintliga produkter inom gebitet.
3.    Rekommendation av inriktning för Academys fortsatta satsning inom området.

Utbildning: Civilingenjör, förslagsvis med mediainriktning.
Tidsåtgång: 20 veckor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm eller Göteborg
Kontaktperson: Lennart Rankov, Utbildningschef
Tobias Bolinder, Konsult, tobias.bolinder@inspecta.com
Ansökan: Ansökan skickas till lennart.rankov@inspecta.com med bifogat CV och betyg.