Examensarbeten

Vi erbjuder flera intressanta examensarbeten.

 


Modell för industristopp

Bakgrund
Inom svensk och internationell processindustri genomförs med jämna tillfällen industristopp. Syftet med industristoppet är att genomföra inspektion av kritisk utrustning, genomföra underhållsarbete på befintlig utrustning som inte kan utföras under drift, samt att uppgradera/byta ut utrustning inom anläggningen. Vidare förekommer nyinstallation av komponenter för att effektivisera och/eller höja produktiviteten.
Att genomföra detta industristopp på ett effektivt sätt är ytterst betydelsefullt då varje timme anläggningen står stilla innebär stora uteblivna intäkter. Organisationen på de olika anläggningarna lägger ned mycket tid på att organisera denna typ av aktivitet. Beroende på bransch genomförs dessa industristopp med ett visst tidsintervall. Inom skogsindustrin genomförs dessa industristopp årligen. Stopptiden kan vara mellan 5 till 10 dagar. Strukturellt kan industristoppen delas in i ett antal faser gällande organisation och arbetsformer. Initiering, planering, genomförande och avslutning.

Målsättning
• Utföra litteraturstudie av industristopp internationellt
• Analysera organisationen för industristopp inom skogsindustring
• Analysera bästa föredöme för industristopp
• Föreslå modell för hur industristopp bör genomföras

Uppdragsbeskrivning
Att inom skogsindustrin analysera bästa föredöme och utarbeta metod för att lägga upp organisatorisk modell och styrning av industristopp. Arbetet läggs upp genom att studera litteratur och genom intervjuer med de största koncernerna inom skogsindustrin för att fastlägga hur arbetsmetoder ser ut i dag och hur man bör sträva efter att arbeta i framtiden.

Utbildning: Civilingenjör
Tidsåtgång: 20 veckor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm
Kontaktperson: Lars Tornberg – lars.tornberg@inspecta.com.
Ansökan: Skicka ansökan lars.tornberg@inspecta.com och inkludera CV och betyg.


Digital utbildning för svensk industri

Bakgrund
Inspecta Academy håller kurser och seminarier för svensk industri – bland annat med inriktning på processindustrin, kärnkraftsindustrin och de som jobbar med tryck och lyft i sin verksamhet. Redan i dag sköts delar av kursverksamheten via webbaserade lösningar, men möjligheterna att utöka den interaktiva närvaron är stor. Det kan röra sig om inspelningar eller sändningar av existerande föreläsningar, E-learning eller digitala mötesrum. Genom att göra fler kurser och seminarier tillgängliga via digitala plattformar skulle fler få möjlighet att ta del av Inspecta Academys kurser och i slutänden höja kompetensnivån inom industrin.

Målsättning
Examensarbetet går ut på att:
1.    Kartlägga Inspecta Academys behov av digitala undervisningstjänster.
2.    Skanning av befintliga produkter inom gebitet.
3.    Rekommendation av inriktning för Academys fortsatta satsning inom området.

Utbildning: Civilingenjör, förslagsvis med mediainriktning.
Tidsåtgång: 20 veckor
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placering: Stockholm eller Göteborg
Kontaktperson: Lennart Rankov, Utbildningschef
Tobias Bolinder, Konsult, tobias.bolinder@inspecta.com
Ansökan: Ansökan skickas till lennart.rankov@inspecta.com med bifogat CV och betyg.