Metaller och Gruvdrift

 :

Metaller och Gruvdrift

Minska olycksrisken och maximera din effektivitet.

Kraven på effektivitet, pålitlighet och säkerhet ökar. I en krävande miljö måste du ha total kontroll på din utrustning. Ett misstag eller oväntat avbrott i driften kan bli dyrt. Vid hantering av enorma vikter i höga hastigheter är säkerheten för din personal avgörande. 100 ton tackjärn eller malm i en hastighet av 10 m/s kräver sitt. Därför finns ett behov av de bäst lämpade tekniska lösningarna.

Ett tjänsteutbud som minskar skaderisken och ökar effektiviteten

Med våra tjänster får du verktyg och kunskap att minska riskerna och upprätthålla en säker verksamhet. Våra tekniska konsulttjänster, som exempelvis

  • strukturanalys
  • designoptimering
  • skadeutredning och
  • utveckling av optimala besiktningsplaner

är bara några av de tjänster som vi kan stötta dig med.

Lägg även till noggranna besiktningar, maskinsäkerhet och kvalitetskontrollstjänster av gruvhissar, kranar, fläktar, hissar och tryckkärl så minskar du riskerna för skador och olyckor, och maximerar din effektivitet.

Highlights
Gruv 2016

Gruv 2016

Inspectas gruvseminarium erbjuder ett forum för erfarenhetsutbyte inom aktuella teknikområden och underhållsfrågor.

Nyttiga nyheter i nya BRAGS

Gruv 2013 I BRAGS 2012 finns många nyttiga nyheter, inte minst vad gäller dimensioneringsbiten....

Säker produktion i expansiv gruvnäring

Inspecta håller Gruvseminarium i Luleå 23-24 april Gruvnäringen är inne ett expansivt skede med...

Gruvhissar – förberedda för ett hårt liv

Sverige är en viktig gruvnation i ett europeiskt perspektiv. De stora gruvorna i norr investerar...

Aitik – en miljardinvestering

En investering på 6 miljarder med drygt 1000 personer inblandade. Det är Aitik 36, ett gigantiskt projekt. Jan-Åke Hällgren från Boliden Mineral AB, berättade om sina erfarenheter vid Gruvseminariet.