Kärnkraft

 :

Kärnkraft

Dagens kärnkraftindustri är global och mycket känslig för politiska, finansiella och miljömässiga händelser. Alla större, eller mindre, incidenter eller olyckor, får mycket uppmärksamhet världen över.

Som en konsekvens ifrågasätts ofta hela kärnkraftindustrin. Konsekvenserna av en olycka påverkar oss alla. Därför omprövas och värderas alla erfarenheter från kärnkraftverkens verksamheter över hela världen minutiöst och kontinuerligt. Den grundläggande uppgiften är: ”Hur kan vi förbättra säkerheten och produktionen utifrån vad vi lärt oss?”

Inspectas kunskap stödjer din säkerhet och verksamhet

Inspecta har erbjudit tjänster till kärnkraftindustrin ända sedan 1977, då det första kärnkraftverket byggdes i Sverige. Vi har därför en unik kunskap och erfarenhet av branschen. En kunskap som är användbar i alla kärnkrafttekniska projekt.

Vi är ett ackrediterat besiktningsorgan enligt Swedac och en auktoriserad besiktningsorganisation i Finland.

Inspecta erbjuder tjänster med ledande kompetens för kärnkraftindustrin inom:

Vi deltar också i forskningsprojekt tillsammans med myndigheter och kraftverksägare . Det arbetet har tagit oss till framkanten inom många kunskapsområden. Med våra experter och erfarna medarbetare inom kärnkraftverkens verksamhetsområde kan vi erbjuda dig toppspecialisters hjälp under projekt och i olika faser; från nybyggnad hela vägen till drift, ombyggnad, modernisering och livslängdsförlängning.

Vi har kunskapen, resurserna och erfarenheten som behövs för kärnkraftindustrin.

Highlights
Kärnteknik 2016 / Nuclear Technology 2016

Kärnteknik 2016 / Nuclear Technology 2016

Last years meeting, Nuclear Technology 2015, was the twenty-third meeting of the annual symposium for people in the nuclear business in Scandinavia. The presentations were given in English or Swedish, all material including the presentation materials were in English.

STUK anlitar Inspecta att granska kapsel för slutförvar av utbränt kärnbränsle

Inspecta hjälper finska strålsäkerhetscentralen STUK att granska ansökan om uppförande av...

Gränslöst kunnande om kärnkraft

Sverige och Finland har nu etablerat sig i den europeiska kärnkraftstoppen. Orsaken är förstås de...

Regelverk i fokus för kranar i kärntekniska anläggningar

För andra gången lyckades eldsjälarna i föreningen KIKA (Krananvändare i Kärntekniska anläggninga...

Fukushima - en katastrof med stora konsekvenser

Den 11 mars 2011 inträffade en kraftig jordbävning utanför Japans kust. Den uppmättes till 9,0 på Richterskalan och raserade både hus, skolor och vägar. Knappt en kvart senare svepte den 15-20 meter höga tsunamivågen in över kusten och dränkte det som var kvar efter jordbävningen. Kärnkraftverken i Fukushima skadades allvarligt och följderna blev katastrofala.