Avfallsförbränning

 :

Avfallsförbränning

Maximera din drifttid med en hög säkerhetsnivå

Det är en stor utmaning att alltid ha en hög drifttidstillgänglighet,
dygnet runt, året om.

Det avfall som samhället producerar kan inte deponeras. Avfallet måste tas om hand och det vanligaste sättet är att omvandla det till energi. Avbrott eller oväntade stopp i driften är inget man önskar sig. Du behöver därför vara säker på att din anläggning är i drift med en hög säkerhetsnivå. Dessutom behövs underhålls- och investeringsplanering för att ligga steget före.

Inspecta är väl medveten om de utmaningar som du möter i din verksamhet. Vi har besiktigat avfallsförbränningsanläggningar sedan 1970-talet och har samlat på oss både erfarenhet och kunskap om vanligt förekommande skador och problem inom branschen. Våra besiktningar ger mycket information som kan förse dig med värdefull slitagehistorik. Det är ett underlag som du kan använda dig av vid underhålls- och investeringsplanering.

Vi stöttar dig under dina revisionsstopp med ett team av besiktningsingenjörer som går igenom anläggningen och pekar ut svaga områden. Genom att göra det i ett tidigt skede under stoppet hjälper vi dig att hålla din tidsplan och ditt underhållsstopp så effektivt som möjligt. Vi hjälper dig att hitta de begynnande skadefenomenen innan de resulterar i ett haveri.

Highlights
Kraftvärme 2016

Kraftvärme 2016

Kraftvärme 2016 den 27-28 oktober.

Biobränslet är på tillbakagång

Fjärrvärmemarknaden minskar, biobränsleanvändningen mattas medan avfallsbränslet fortsätter att öka. Det är slutsatserna i den rapport Profu har tagit fram om biobränslemarknaden i Sverige. Mårten Haraldsson berättade under Kraftvärme-seminariet vad utredningen visar om framtiden.

Riskfylld bransch med explosiva miljöer

Korrosionen i Sverige kostar 3,5 % av basbeloppet varje år, vilket innebär cirka 116 miljarder i materialförluster. – Det kräver en god kontroll av anläggningarna, inledde Nils-Olof Hagberg, Inspectas Sverigechef, årets Kraftvärme seminarium.