Energi och kraft

 :

Energi och kraft

Säker drift och maximal tillgänglighet ger kostnadseffektivitet

Att producera värme och el innebär många utmaningar och potentiella risker. Kraftindustrin måste kunna stå både för en tillförlitlig drift samt leva upp till höga säkerhets- och miljökrav.

Produktionsanläggningarna är idag mycket komplexa och om de inte är rätt utformade, övervakade och underhållna kan följden bli att fatala olyckor inträffar. Framöver kommer dessutom helt nya innovativa idéer behöva utvecklas för att kunna möta fortsatta ökade krav på drifttillgänglighet, säkerhet och minskad miljöbelastning.

Säkerhet, drifttillgänglighet och kunskap – tre aspekter av att vara lönsam

Vi har arbetat med säkerhet och drifttillgänglighet inom energi- och kraftindustrin under flera årtionden. Vi utför inspektioner av komponenter, utrustning, system och anläggningar i samband med planerade stopp, under drift eller ny- och ombyggnationer.

Vi har resurser även för de största underhållsstoppen. Med vårt utbildningsutbud håller du dig och din organisation i framkant.

Vi vet att du måste ha en säker drift och maximera din anläggnings tillgänglighet för att vara kostnadseffektiv. Med Inspecta får du de rätta verktygen för att kunna agera rätt, vid rätt tidpunkt.

Highlights
Kärnteknik 2016 / Nuclear Technology 2016

Kärnteknik 2016 / Nuclear Technology 2016

Last years meeting, Nuclear Technology 2015, was the twenty-third meeting of the annual symposium for people in the nuclear business in Scandinavia. The presentations were given in English or Swedish, all material including the presentation materials were in English.