Leverantör till Inspecta

Information till Inspectas leverantörer
Inspectas bolag i Sverige kan ta emot både elektroniska fakturor, fakturor via e-post samt pappersfakturor.

För att effektivisera hanteringen av leverantörsfakturor och verka för en bättre miljö, strävar Inspecta så långt som möjligt att ersätta pappersfakturor med e-fakturor.

Referenskontroll

Vi har referenskontroll på våra fakturor vilket innebär att en giltig treställig kod alltid ska finnas på fakturan i fältet ”Er referens”. Den treställiga koden visar vilket kostnadsställe som är betalningsansvarig för fakturan.

För att få en snabbare hantering av fakturorna önskar vi också att beställarens namn ska synas tydligt någonstans på fakturan.

Alla beställare inom Inspecta är informerade om att referenskontroll krävs på fakturorna och ska därför kunna svara för att tillhandahålla korrekt information till er som leverantör.

Betalningsvillkor

Inspecta tillämpar 30 dagar som betalningsvillkor.

E-fakturor

Vi tar idag emot elektroniska fakturor i form av Svefakturaformat (enligt SFTI standard).

Inspecta samarbetar med Inexchange. Kontakta dem på telefon 0500-446360 eller gå in på deras hemsida www.inexchange.se för information om hur ni enklast kan skicka e-fakturor.

PDF faktura per epost

Om ni som leverantör hellre vill skicka en faktura per epost så går det bra.

Tänk på att epostmeddelandet endast ska innehålla en faktura och inga bilagor får skickas med.

Skicka er epostfaktura till invoices@inspecta.com

Pappersfakturor

Inspecta försöker ersätta så många pappersfakturor som möjligt med e-fakturor. De leverantörer som ännu inte skickar e-fakturor kan posta sina fakturor till adress enligt nedan:

Bolagsnamn

Att: Leverantörsreskontran

Box 30100

104 25 Stockholm

Bolagsnamn

Org.nr

Momsreg.nr/VAT no

Inspecta Sweden AB
556190-5935 SE556190593501
Inspecta Nuclear AB
556135-0892 SE556135089201
Inspecta Technology AB  
556688-5215
SE556688521501

                                                                                                  

För mer information om e-fakturor eller andra fakturafrågor, vänligen kontakta oss på redovisningen@inspecta.com