Välkommen till Inspecta

Vi är Nordens ledande inspektionsföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen och Baltikum. Av Inspecta koncernens totalt 1500 anställda arbetar cirka 620 personer på något av våra 25 kontor i Sverige. › Kontakta något av våra kontor

This is Inspecta - the asset health company

Industrial assets - Built environment - Certified operations - Trust & Quality - The asset health company

Bättre luft i Burlövs skolor

Skolor får ofta klagomål på att inomhusluften inte är bra. Men med några enkla åtgärder kan fastighetsägaren ofta råda bot på detta.