Vibrasjonsmålinger

 :

Vibrasjonsmålinger

Vibrasjonsmålinger er en viktig faktor i prediktivt vedliehold. Det er et verktøy for overvåking av tilstanden til forskjellige typer produksjonsutstyr. Vibrasjonsmålinger benyttes på utstyr som har roterende deler, f.eks. pumper, turbiner og vifter. De kan finne deres vibrasjonsnivåer og dermed kan tilstanden vurderes og slik kan du forhindre unødvendig nedetid og reparasjoner.

Med Inspectas hjelp kan du overvåke utstyret hele tiden, finne årsaken til avvik og mangler samt finne problemer i komponentene før de feiler og forårsaker ytterligere skade. En god vibrasjonsmåling kan avgjøre om maskineriet er innstilt ordentlig eller er i ubalanse, om belter er slitte eller løse og om girtagger slitte eller skadet.

Vibrasjonsmålinger gjennomføres med et akselerometer og frekvensen som benyttes varierer fra 1 til 10 000 Hz. Det elektriske signalet endres når målobjektet vibrerer og disse endringene kan ses på overvåkingsutstyret. Vurdering av resultatene krever ekspertise fordi alle maskiner vibrerer. Men det er kraftige vibrasjoner som viser om en defekt er blitt et problem. De innsamlede og analyserte dataene røper forhold som feil i lagre, ubalanse, feiljustert aksling, slitasje i mekanismen osv. Den største fordelen oppnås når målingene gjentas med jevne mellomrom slik at resultatene kan sammenlignes.

Vi anbefaler fjernovervåkingssystemer også for alt annet roterende utstyr (pumoper, vifter, tannhjulsbokser osv.). Noen vibrasjonsovervåkingssystemer med fjernovervåking gir pålitelige påvisning av tidlige defekter i maskiner uten at det er nødvendig at vibrasjonseksperter kommer til stedet. Systemet rapporter endringer automatisk via telekommunikasjonssystemer til våre eksperter til alle tidspunkter. Denne formen for fjernovervåkingssystemer sparer tid og penger på lang sikt. Kort sagt hjelper vi deg med å gjøre vedlikeholdet proaktivt.

Fordeler med vibrasjonsmålinger

  • Reduserer unødvendig nedetid og er dermed kostnadsbesparende
  • Forutser maskinfeil
  • Vurderer tilstanden til maskinen som er kritisk for prosessen
  • Visualiserer feil så snart de oppstår
  • Gjør det mulig å forutsi utstyrets gjenværende levetid
  • Hjelper deg med å planlegge reparasjoner