Turbiner

 :

Turbiner

Ikke-planlagt produksjonsstans vil alltid medføre tap av inntekter, enten det forårsakes av tekniske problemer eller menneskelige feil. Alle turbiner spiller en viktig rolle i produksjonen og det er derfor viktig å holde dem kjørende og i god stand så lenge som mulig. Sikkerheten kan også forbedres ved at feil oppdages i tide, før de forårsaker problemer.

Inspectas tjenester vil hjelpe deg med disse utfordringene i det vi kan finne, klassifisere og ta håns om feil. Vår lange erfaring med å prøve gas- og dampturbiner sikrer høy brukbarhet. F.eks. kryping, brudd, korrosjon og termisk tretthet kan true turbinens rotorer og bladfestene, noe som kan føre til tap av bladene, balansehull og endringer i seksjoner, brister og andre alvorlige skader på turbinen.

Ikke-destruktiv prøving (NDT) kan være med på å forlenge turbinens levetid, fordi den informasjonen som vi samler inn, fungerer som basis for korrekt vedlikehold eller moderniseringsavgjørelser til rett tid. Ikke-destruktiv prøving av en turbin eller dens komponenter spesifiseres normalt for tre forskjellige formål: Innenfor forskjellige faser av produksjonen eller reparasjoner, for kvalitetskontroll av nye eller omgjorte komponenter eller for vurdering av en turbin i drift i forhold til avgjørelser om drift, reparasjon eller utskiftning. De fleste inspeksjonene benytter visuelle metoder eller overflateteknikker, men vi bruker også avanserte metoder som indikerer hvor omfattende feilen er og tilstanden til alle delene i turbinen.

Inspecta bruker de nyeste metodene og teknikkene til fordel for kunden. Vi hjelper deg med å planlegge, få inspeksjoner når det passer deg, gjøre oppgraderinger kostnadseffektive og bruk av turbinene sikker i neste bruksperiode, inntil neste vurderingen gjennomføres. Inspectas ekspertiseområde dekker også en lang rekke andre tjenester for turbiner, som vibrasjonsmålinger, konstant og online overvåking med fjerndiagnostikk og overvåking av spenninger. Vi fungerer også som tredjepart i situasjoner hvor det er behov for upartiskhet og høy kvalitetsekspertise – f.eks. ved vurdering av skader i turbiner eller om arbeidet med forbedringer har vært vellykket.

Fordeler med turbintesting

  • Bedre lønnsomhet gjennom minimering av ikke-planlagt produksjonsstans
  • Høy brukbarhet og maksimal prosessoppetid
  • Forbedret proaktiv vedlikehold som beregnet korrekt
  • Hjelper deg med å foreta korrekte beslutninger om reparasjon og utskiftning
  • Godt planlagt og kostnadseffektiv produksjonsstans
  • Sikrer turbinenes sikkerhet
  • Pålitelig tilstandsvurdering av alle deler i turbinen, selv interne deler