Varmevekslere

 :

Varmevekslere

Varmevekslere er viktige i mange forskjellige produksjonsanlegg. Normalt er de bimetalliske og håndterer forskjellige kjemikalier ved høye temperaturer. Dette kan resultere i korrosjon, sprekkdannelser, erosjon, tynning og andre skader. Med økt fokus på sikkerhet, miljø og driftskostnader er fordelene ved inspeksjon og overvåking av varmevekslerens tilstand selvinnlysende.

Inspectas forskjellige tjenester hjelper deg med å optimere ytelsen og handle korrekt til rett tid. Vi benytter en rekke teknologier når vi kontrollerer og overvåker tilstanden til varmevekslere. Hvilken teknologi avhenger av kundens mål: Om målet er produksjonskontroll, forebyggende i-drift-inspeksjon eller inspeksjon pga. feil, som f.eks. lekkasje. En essensiell del av vår løsning er gjennomføring av prøver med ikke-destruktive metoder (NDT). F.eks. kan unødvendig nedetid, utskiftningskostnader og trykkprøver unngås med disse tjenestene. Inspecta tilbyr metoder som IRIS og virvelstrømprøving, som gir høyhastighets resultater når det gjelder å finne feil som truer sikker bruk av rør i varmevekslere.

I overensstemmelse med kundens behov gjennomfører vi produktutvikling og planlegger beste måte å utføre inspeksjoner og moderniseringsoppgraderinger på. Vi foretar grundig kartlegging av viktige områder og kritiske komponenter for å sikre god brukbarhet og minimalt med forstyrrelser under produksjonen.

Inspecta bruker de nyeste metodene og teknikkene til fordel for deg, slik at du kan planlegge i god tid, få inspeksjoner når det passer best deg, utføre oppgraderinger på en kostnadseffektiv måte og benytte utstyret sikkert i hele bruksperioden og inntil det foretas nye evalueringer av det. Et samarbeid mellom våre inspektører, tekniske konsulenter og kunden gir mange fordeler. Sammen kan vi f.eks. legge planer for forebyggende og risikobasert vedlikehold

Fordeler med testing av varmevekslere

  • Oppdager lett slitasje, korrosjon og andre skader
  • Forebygger lekkasje, ulykker osv. som er skadelige for helse og miljø
  • Hjelpe deg med å foreta korrekt vedlikehold til rett tid
  • Sparer deg utgifter, optimerer produksjonsoppetiden
  • Gjør det mulig å beholde varmeoverføringsegenskapene på beregnet nivå