Prosessbeholdere

 :

Prosessbeholdere

Prosessbeholdere er et nøkkelelement i arbeidet med å holde driften i gang. Feil i disse kan bli en dyr affære og forårsake ikke-planlagt driftstans. Prosessbeholdere under høytrykk er dessuten meget sikkerhetskritiske, noe som gjør det spesielt viktig med forebyggende vedlikehold og tilstandsovervåking.

I verste fall kan et voldsomt utbrudd i det trykksatte innholdet utsette både dine medarbeidere og miljøet for stor fare. Inspecta har de redskapene og den kunnskap som skal til for å oppdage slitasje, sprekker og korrosjon i alle prosessbeholderens komponenter.

Alle prosessbeholdere har en begrenset levetid og den største utfordringen er slitasje som skyldes varme, kjemikalier, trykk og den måten beholderen drives på. Under alle omstendigheter er det viktig å oppdage feil på et tidlig tidspunkt. Vår ikke-destruktiv prøving (NDT) gir verdifull informasjon om beholderens tilstand. Denne informasjonen kan fungere som grunnlag for korrekte beslutninger om tidspunktet for vedlikehold eller modernisering.

Noen av våre NDT-inspeksjoner kan gjennomføres under drift, noe som gjør at prosessen kan fortsette under inspeksjonen. Inspecta er leder i Norden når det gjelder å bruke nye metoder og teknologier, og vi arbeider hele tiden med å utvikle nye applikasjoner for i-drift-overvåking. Produktutvikling står for en stor del av våre tjenester og dette arbeidet gjøres i nært samarbeid med våre kunder.

Den største fordelen oppnås ved å opprette forebyggende og risikobaserte vedlikeholdsplaner – her spiller informasjon fra inspeksjoner en nøkkelrolle i optimeringen av verdiene og for å kunne foreta de handlingene som passer best for anlegget og prosessene. Med Inspectas hjelp kan du planlegge, ta beslutninger og arbeide kostnadseffektivt, samtidig som du bruker prosessbeholderen på en sikker måte i hele bruksperioden og inntil en ny evaluering foretas. Vi kan også levere kvalitetssikring under konstruksjons- eller moderniseringsfaser i overensstemmelse med relevante standarder.

Fordeler med testing av prosessbeholdere

  • Reduserer driftsstans og nedetid, øker lønnsomheten
  • Oppdager problemer før de fører til lekkasjer og ulykker
  • Beskytter miljøet
  • Fremmer sikkerheten