Lagertanker

 :

Lagertanker

Lagertanker og deres komponenter står ovenfor store utfordringer i prosessmiljøet: Innholdet i tanken, været eller driftsforholdene kan forårsake lekkasje som kan skade både mennesker og miljøet. Blokkerte ventiler og avløp, defekte trappeløp, revner i vegger o.l. kan medføre sikkerhetsrisiko. Mulig forfall forårsaker problemer. For å holde beholderen i orden og foreta korrekt vedlikehold til rett tid krever ekspertise og korrekt informasjon fra jevnlige kontroller. Det er her Inspecta kommer inn.

Inspectas servicepakke gir deg en lang rekke data om forholdene i tanken. Under en inspeksjon vil tanken og dens utstyr undersøkes for tegn på forfall eller mangler, slik som slitasje, brudd og korrosjon. Denne kan gjøres enkelt, kostnadseffektivt, visuelt og pålitelig med vår avanserte ikke-destruktive prøvetjeneste (NDT). Vi kan f.eks. kartlegge tankens gulv med LFET Floorscan-metode, som gir et visuelt kart over forholdene på gulvplatene. For kartlegging av korrosjon i mantelplatene bruker vi en ultrasonisk beltevogn. Tilkoblede rør kan lett skannes med langtrekkende ultrasoniske prøvemetoder. Kontroller kan gjennomføres under drift eller ute av drift, avhengig av hva som skal gjøres.

Inspecta bruker de nyeste metodene og teknikkene slik at du kan planlegge, få inspeksjoner når det passer deg, finne ut nøyaktig hvilket vedlikehold som kreves og benytte fasilitetene sikkert i kommende bruksperiode. I tillegg til de nyeste teknikker er vi hele tiden i gang med å utvikle produkter med input fra våre kunder. Vi planlegger alltid den beste måten og det beste tidspunktet for inspeksjoner og modernisering i forhold til kundens behov, for på den måten å redusere forsinkelsene i driften og andre funksjoner så mye som mulig.

Inspecta ekspertiseområde dekker også en lang rekke tank-tjenester. Vi kan f.eks. finne tankens volum med et 3D lasermålersystem. Et samarbeid mellom våre inspektører, tekniske konsulenter og kunden gir mange fordeler. Sammen kan vi gjøre beregninger om tankens driftstilstand og utvikle forebyggende og risikobasert vedlikehold og inspeksjonsplaner.

Fordeler med testing av lagertanker

  • Vurdere hele tankens tilstand fra topp til bunn inkludert alt tilbehør
  • Forhindre lekkasjer og ulykker
  • Beskytte miljøet
  • Øke sikkerheten
  • Maksimere din prosessoppetid og lønnsomheten
  • Hjelpe deg med å foreta korrekt vedlikehold på rett tid
  • Avanserte prøvemetoder muliggjør inspeksjoner under drift og reduserer behovet for stillaser osv.