Kjeler

 :

Kjeler

Kjelens pålitelighet, sikkerhet og brukbarhet er avgjørende i et kjernekraftverk. Kjeler og komponenter under varme forhold, som veggrør, sylindere, ventiler og kanaler har begrenset levetid, og derfor er det veldig viktig å overvåke hvilke tilstand de er i.

Å kunne handle korrekt til rett tid og optimere bruken av kjelene betyr at lekkasjer, ulykker og forstyrrelser forebygges – for sikkerhetens og miljøets skyld og for maksimal oppetid. Inspecta hjelper kundene med å oppdage og finne potensielle feil på et tidlig stadium og planlegge korrekt skifte av komponenter.

Den største utfordringen for kjeler er når de slites ut og utvikler f.eks. brudd og korrosjon. Også den måten en kjele drives på har innvirkning på dens samlede levetid. Under alle omstendigheter er det viktig å oppdage feil på et tidlig tidspunkt. Metoder for avansert og pålitelig ikke-destruktiv prøving (NDT) er en viktig del av vår løsning. Inspecta er leder innenfor bruk av nye teknologier til fordel for våre kunder. F.eks. kan våre nyeste applikasjoner brukes under normal drift, noe som gjør at vi kan finne skademekanismer og produsere verdifull informasjon med det samme uten at du trenger å stanse driften.

Med vår hjelp kan du planlegge i forveien, forhindre at mangler oppstår, få inspeksjon når det passer deg og bruke kjelen sikkert i neste bruksperiode. Inspecta har omfattende erfaring og kunnskap med kjelfasiliteter. Med grundig planlegging og prosjektstyring kan vi planlegge nøyaktige oppgraderinger og gjennomføre prosjekter både til tiden og kostnadseffektivt. Og kanskje viktigst av alt: sammen med våre kunder kan vi opprette forebyggende og risikobaserte inspeksjons- og vedlikeholdsplaner for årene som kommer.

Inspecta hjelper deg også med kvalitetssikring under konstruksjons- eller moderniseringsfaser. For eksempel er sveiseovervåking og sveiseprøver sammen med grundig prosjekt- og metodeplanlegging viktig: Både for å holde timeplanen og for å kunne gjenoppta driften så hurtig som mulig. Vi gjennomfører også skadeundersøkelser på sveisekonstruksjoner, tester koblingsstyrke og hardhetsegenskaper og vurderer feilmekanismer. Sveisemetodekvalifikasjonsprøver kan gjennomføres i vårt DT-laboratorium.

Fordeler med kjeltesting

  • Reduserer stans og nedetid ved å ragere proaktivt på mangler
  • Oppdage problemer før de forårsaker skade
  • Forhindrer lekkasjer og ulykker
  • Kostnadsbesparende
  • Sikrer rulleprosessen
  • Beskytter miljøet
  • Fremmer sikkerhet på arbeidsplassen