Generatorer

 :

Generatorer

Ikke-planlagt produksjonsstans vil alltid medføre tap av inntekter, enten det forårsakes av tekniske problemer eller menneskelige feil. Generatorer og komponenter som har kommet til slutten av deres livssyklusstatus kan ikke fortsette sikker og pålitelig drift – forebyggende vedlikehold og gjennomtenkt verdihåndtering er avgjørende for produktiv oppetid og sikkerhet for mennesker og miljø.

Inspecta tilbyr en lang rekke tjenester som hjelper til med å styre og optimere livssyklusen til roterende utstyr. Generatorobjekter som akslinger, sikringsringer eller omslag kan alle ha skader eller slitasje i mekanismen og dette må tas med i betraktning. Store roterende maskiner er også utsatt for mange forskjellige vibrasjoner som kommer fra mekaniske, elektriske og hydrauliske problemer. Når man finner kilden til vibrasjonen er det viktig å eliminere den.

I alle tilfeller er det viktig at du vurderer hver maskins tilstand og identifiserer problemer før det oppstår skader eller ulykker. I slike tilfeller trenger du Inspectas NDT (ikke-destruktive prøver) og tilstandsovervåkingstjenester. Defekter oppdages med sikkerhet av våre avanserte NDT-metoder, som f.eks. avansert ultrasonisk sampling eller virvelstrømsampling. De fleste utfordringene ved tilstandsovervåking kan løses ved bruk av en kombinasjon av NDT-inspeksjoner og vibrasjonsovervåking i en kostnadseffektiv løsning.  Inspecta utvikler hele tiden nye applikasjoner for i-drift-overvåking for å kunne støtte våre kunders beslutningstaking med den mest nøyaktige informasjonen om skadede mekanismer.

Sammen med kundene våre planlegger vi den beste måten å gjennomføre inspeksjoner og modernisering på en kostnadseffektiv måte. Med nøyaktig informasjon fra inspeksjonene, grundig planlegging og prosjektledelse finner vi det beste tidspunktet for vedlikehold. Et samarbeid mellom våre inspektører, tekniske konsulenter og kunden gir mange fordeler. Sammen kan vi f.eks. legge planer for utvikling og opparbeiding av forebyggende og risikobasert vedlikehold.

Fordeler med testing av generatorer

  • Økt tilgjengelighet og driftsikkerhet
  • Økt lønnsomhet pga. mindre ikke-planlagt nedetid og minimalt med forstyrrelser
  • Økt sikkerhet
  • Gir nøyaktig informasjon for vedlikeholdsplaner og -handlinger
  • Evaluerer forholdene i generatoren og dens komponenter, identifiserer de mest kritiske delene
  • Hjelper deg med å styre verdiene mer effektivt
  • Forebygger ulykker som kan skade mennesker og miljøet