Utstyrstesting

 :

Utstyrstesting

Inspecta er en ledende leverandør av ikke-destruktiv testing (NDT) tjenester og utfører alt av NDT-kontroller. En essensiell del av våre løsninger er gjennomføring av tester ved bruk av NDT-metoder.

For eksempel kan unødvendig nedetid, utskiftningskostnader og trykkprøver unngås med disse tjenestene.

Kostnadseffektive metoder

NDT-metodene har til hensikt å påvise feil på materialer eller svakheter som vil melde seg ved bruk over tid, uten derved å redusere utstyrets fysiske egenskaper. Inspecta bruker de nyeste metodene og teknikkene til fordel for din bedrift. På den måten kan du planlegge i god tid, få inspeksjoner når det passer deg best, utføre oppgraderinger på en kostnadseffektiv måte og benytte utstyret sikkert i hele bruksperioden inntil det foretas nye evalueringer av det. 

Et samarbeid mellom våre inspektører, tekniske konsulenter og kunden selv gir mange fordeler. Sammen kan vi blant annet legge planer for forebyggende og risikobasert vedlikehold.

NDT-godkjenninger

Inspecta gjennomfører NDT-godkjenninger på nyinstallasjoner i alle prosesser der krav vil gjelde og med hensyn til CE-merking. Ikke-destruktiv testing brukes også som en del av tilbakevendende kontroll eller forebyggende underlag for å måle statusen på kritiske komponenter og utstyr. 

Eksempelvis testes gulvet i en lagertank med en spesiell gulvskanner. Gulvet som består av stålplater kan være utsatt for korrosjon og skanneren måler tykkelsen på platene. Dersom platene er tynne må de byttes ut for å unngå at tanken skal begynne å lekke.

Eksempler på typer NDT-tjenester der utstyr og metoder blir vurdert i forhold til type utstyr og anlegg eventuelt nyinstallasjoner:

  • Overflatekontroller, sprekk-kontroller
  • Ultralyd, gjennomlysning
  • Røntgen
  • UL-scanning
  • MT-kontroller
  • UT-kontroller

Vi investerer kontinuerlig i kurs og teknologi, samt utvikling av nye metoder med applikasjoner for testingsystemet som skjer i tett samarbeid med våre kunder.

Fordeler med NDT:

  • Høy kvalitet
  • Verifiserer at stilte krav oppfylles
  • Forhindrer feil eller havari av kritisk utrustning