Rørledninger

Inspectas tjenester hjelper deg med å planlegge i god tid, gjennomføre forbedringer kostnadseffektivt, minimere forsinkelser i prosessen og trygge bruk av rørledningene.

Rørledninger har et enkelt formål: Å transportere gods. Men å holde rørledninger i god stand i mange år er ingen enkel oppgave.

I verste fall kan defekter som korrosjon eller erosjon føre til lekkasjer eller eksplosjoner. Slike problemer kan så føre til kostbar driftsstans og alvorlig skade på miljø og mennesker. Derfor er oppdagelse av feil, forbyggende vedlikehold og tilstandsovervåking veldig viktig. Inspecta kan hjelpe dere med å sikre rørledningssystemene.

Å spore feil er normalt mest kostnadseffektivt når det gjøres med avanserte ikke-destruktive prøveteknikker (NDT) når rørledningen er i drift. Dermed trenger ikke rørledningene å tømmes. F.eks. kan ultrasonisk langdistanseprøving (LRUT) benyttes på rørledninger i og oppå jorden og kan skanne opptil 150 meter med rørledning av gangen. LRUT kartlegger avvik og finner ut om det er nødvendig å inspisere grundigere med andre metoder, som digital radiografi.

Kombinasjonen av passende NDT-metoder og grundig planlegging og prosjektstyring danner grunnlaget for å ta beslutninger til rett tid. Vi kan tilby både et stort utvalg av informasjon om risikostyring samt levere detaljert informasjon for vurdering av defekter og prioritering av vedlikeholdstiltak. Inspecta utvikler hele tiden nye applikasjoner for i-drift-overvåking. En stor del av vår produktutvikling gjennomføres sammen med våre kunder.

Inspectas tjenester hjelper deg med å planlegge i god tid, gjennomføre forbedringer kostnadseffektivt, minimere forsinkelser i prosessen og trygge bruk av rørledningene. Et samarbeid mellom våre inspektører, tekniske konsulenter og kunden gir mange fordeler. Sammen kan vi gjøre beregninger om driftstilstanden til rørledningssystemer og utvikle forebyggende og risikobasert vedlikehold og inspeksjonsplaner.

Fordeler med testing av rørledninger

  • Gjør det mulig å forutse problemer og forlenge levetiden til rørledningene
  • Forebygge fare for mennesker og miljøet
  • Forbedre pålitelighet og tilgjengelighet
  • Mer lønnsom på grunn av økt oppetid
  • Gir informasjon for vedlikeholdsplaner og -beslutninger
  • Identifiserer de mest kritiske komponentene