Rådgivning

 :

Rådgivning

Personalet ved Inspectas laboratorium har lang erfaring med skadeanalyser og rådgivning innenfor prosessanlegg, transportsektoren, skip og offshore. Vi hjelper deg med analyser og løsninger for økt sikkerhet og tilgjengelighet for mekaniske komponenter og systemer.

Vi arbeider daglig med bransjeutfordringer, og kan tilby god rådgivning. Inspecta har ledende ekspertise på mange områder, som etterforskning av feil, tilstands- og levetidsvurdering, konstruksjonsberegninger, strukturell verifikasjon og prosjektrisikostyring. Vi tolker standarder, gjennomfører beregninger og foretar vurderinger.

Med Inspectas hjelp får du riktig informasjon for velge hvilke tiltak du skal gjøre, ta avgjørelser om du trenger å bytte ut utstyret ditt eller ikke. Våre inspeksjonsresultater gir deg et grunnlag for å håndtere årsakene ved havari og feil, og vi gir deg anbefalinger om hvordan du skal kunne unngå det i framtiden.

Materialvalg

Inspecta har flerfaglig kompetanse og medarbeidere med bred kunnskap, noe som er nødvendig ved valg av materiale. Dette er en viktig kombinasjon også når det kommer til valget av best egnet materialkombinasjon til den aktuelle bruken.

Skadeanalyse

Våre ansatte har bred erfaring med skader innenfor prosessanlegg, transportsektoren, skip og offshore.

Laboratoriet gjennomfører både grunnleggende materialundersøkelser og mer avanserte bruddundersøkelser ved hjelp av blant annet elektronmikroskop og kvantitativ røntgenanalyse.