Laboratorietjenester (DT)

 :

Laboratorietjenester (DT)

Inspectas destruktive tjenester inkluderer mekanisk prøving (strekk-, bøy- og belastningstester), hardhetsmåling, og materialanalyser og metallografiske undersøkelser.

Vårt materiallaboratorium er utstyrt med en moderne maskinpark for testing av metaller, plast og kompositter. Et eget verksted med kapasitet også for større prøvestykker og egne NDT-ressurser pa stedet bidrar til kort leveringstid.

Laboratoriet benyttes i dag av flere bedrifter som erstatning for motsvarende egne interne tjenester, for kvalitetssikring av produkter produsert både i Norge og utlands.

Kvalifisering av sveisere og sveiseprosedyrer

Inspecta tilbyr tjenester innenfor sveiseteknisk rådgivning i forbindelse med produksjon og endringer på eksisterende anlegg eller stålkonstruksjoner. Vi tilbyr også kvalifisering av sveiseprosedyrer (WPQR) og WPQ-testing.

Oppfølging og bevitnelse av sveiseprosedyrer krever at vi har tilstrekkelig kunnskap om prosedyrene, sveising og materialet. Sveiseprosedyrer har vi gode rutiner for og leverer raskt på grunn av at vi utfører samtlige tjenester innen DT, NDT, oppfølging og dokumentering i Norge.

Vårt laboratorium har et tett samarbeid med både sveiseinspektøren og NDT avdelingen. Helheten av dette tjenestespekteret gjør oss til en meget effektiv og komplett leverandør av sveiseprosedyrer og sertifisering.

Vi utfører all testing av WPQR – og kan i tillegg tilby oppsveis og NDT på samme sted.

Kompositter – destruktiv testing av plast og kompositter

Testing av komposittmateriale utføres for å bekrefte at kombinasjonen fiber, matrise og produksjonsmetode fungerer tilfredsstillende. Vi kan utføre testing, hjelpe til med screening og utvalg lempelige kandidater samt finne ut relevant data for forskjellige laminattyper av ett komposittmateriale. Vi har kapasitet til å teste etter standardene ASTM D2344, ASTM D3518, ASTM D3039, ASTM D3410.

Produksjonstesting

Inspectas akkrediterte laboratorium utfører mekanisk prøving i henhold til anerkjente standarder. Standardtester omfatter strekkprøving, bøyeprøving, skårslagsprøving, hardhetsmåling, korrosjonstesting, makroundersøkelser og mikroundersøkelser.

Produktionstester som vi regelbundet utfører er:

  • Bestemmelse av mekaniske egenskaper for armeringsjern, kabler og bolter
  • Korrosjonstesting og bestemmelse av feritt-halt for sveiser av duplex-stål.

Det moderne og effektive maskinverkstedet ved laboratoriet sørger for en effektiv gjennomløpshastighet på testing.

Materialverifikation

Vi utfører verifisering av materialer og utstiller 3.2-sertifikat i henhold til NS-EN 10204. Dette kan brukes for å bekrefte materialsertifikatet, eller for å bestemme materialets egenskaper materialsertifikat mangler. 3.2 sertifisering kan også brukes for til å verifisere at et produkt oppfyller kravene i NORSOK-630.