Veieceller

 :

Veieceller

Inspecta utfører kalibrering av veieceller.

I kalibreringsprosessen kan vi sammenligne målinger fra cellen med vårt kalibreringsutstyr. Dersom de er i samsvar vil det utstedes et kalibreringssertifikat.

Inspecta foretar kalibreringer ved sitt materiallaboratorium. 

Fordeler med kalibrering av måleinstrumenter

  • Sikrer korrekte målinger av masse, volum, lengde, elektrisitet, strøm, trykk, varme og termisk energi.